Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Forebygging av diabetes type 2

Sted: Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal. Samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten som blant annet involverer fysioterapeuter i frisklivsarbeid. Forebyggende og helsefremmende arbeid.


I Værnesregionen pågår det et samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs hospital og kommunene Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal (Værnesregionen). Prosjektet ”Vend Risk” har som mål å forebygge utvikling av diabetes type 2 til personer med overvekt i de fire nevnte kommunene. Deltakerne i prosjektet skal over tid oppnå en varig livsstilsendring gjennom små endringer i hverdagen.

I ”Vend Risk” får deltakerne et frisklivstilbud med blant annet tilrettelagt fysisk aktivitet to ganger i uken sammen med fysioterapeut. Deltakerne gjennomgår ulike målinger, blodprøvetakinger og fysisk test i ulike intervaller i løpet av de fem årene som er prosjektets varighet. De får også andre typer tilbud.

Prosjektet ”Vend Risk” er en del av et større overordnet prosjekt, ”Overvekt og folkehelse”, som er i regi av Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs hospital og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø. I det overordnede prosjektet deltar per juni 2011 hele 28 kommuner fra Sør- og Nord- Trøndelag, deriblant Værnesregionen. Fysioterapeutene deltar sammen med annet helsepersonell i et kompetanseprogram for kommunene. Det overordnede prosjektet har en målsetning om kompetanseutveksling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser