Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Barselgrupper og fysisk aktivitet i barnehager

Sted: Randaberg. Samarbeid mellom fysioterapeut og helsesøster; fysioterapeut og ergoterapeut. Forebygging og trening.


Barselgrupper
Kortere liggetid for nyfødte mødre på sykehuset, og opphold på sykehotell fremfor sykehus, har ført til endringer i kommunens opplegg for barselgruppene. Samarbeid mellom helsesøster og fysioterapeut: Tre tette barselgrupper der fysioterapeutene er med på den tredje. Fysioterapeuten tar for seg barns utvikling og barns utstyr, men bruker også halve tiden på å informere om bekkenbunnstrening og lede praktiske knipeøvelser på gulvet.

Fysisk aktivitet i barnehager
”Opp og hopp” – fysioterapeut og ergoterapeut besøker barnehager. Hensikten er økt fysisk aktivitet i barnehagen. Opplegget består av et planleggingsmøte med barnehagen, målgruppen blir bestemt, og det velges et tema for opplegget, som for eksempel tur, aktiviteter å gjøre når barnehagen ikke får gå på tur, dans og drama, eller tema fra barnehagens rammeplan. Det vil si at fysio-/ergoterapeut kommer i barnehagen tre ganger med 14 dagers mellomrom og har et opplegg ut fra tema med en gruppe barn i barnehagen. Gjentatte besøk skal inspirere til å tenke bevisst på fysisk aktivitet, ta opp igjen tidligere leker som kanskje er glemt, og minne om at barna trenger å være fysisk aktive.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser