Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Kompetanse gir høyere kvalitet og lavere kostnader

Telemarksforskning har utarbeidet en rapport for KS som viser at det lønner seg å satse på helsepersonell med høyere utdanning i kommunene. Rapporten tar for seg eldreomsorgen særskilt.


En rapport Telemarksforskning Bø nylig har utarbeidet for KS, viser at kommunene vil tjene på å ansette flere fysioterapeuter med oppgaver innen pleie- og omsorgssektoren. I rapporten står det at kompetanse i form av blant annet fysioterapeuter ser ut til å ha en gunstig effekt på kostnader, produksjon og kvalitet. Telemarksforskning påpeker at den typen spesialkompetanse som fysioterapeuter, ergoterapeuter og spesialsykepleiere har, bidrar til en mer effektiv ressursutnyttelse. Én av årsakene kan være kompetansen til å stille passe krav til brukerne, og lære opp brukere med noe redusert funksjon til å klare seg mest mulig selv. Rapporten trekker også fram den effekten rehabiliteringstilbud kan ha i form av å redusere presset på både hjemmetjenesten og sykehjemsplasser.

Les rapporten her: https://www.ks.no/fou-sok/2010/104013/.

Nettadressen i artikkelen oppdatert 29.07.2019.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser