Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Hvor mye koster kommunehelsetjenesten?

Nær 18 milliarder kroner ble brukt på kommunehelsetjenesten i 2017.


Av de drøyt 131 milliardene som gikk til kommunal helse- og omsorgstjeneste i 2017, gikk nær 18 milliarder kroner til helsetjenesten. Dette er 6,4 prosent mer enn i 2016 og 28,7 prosent mer enn i 2013. Det meste av utgiftene i 2017 gikk, som tidligere år, med til blant annet diagnostisering og behandling. Men den største prosentvise økningen på hele 38,1 prosent ser vi på området forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Omsorgstjenestene til henholdsvis hjemmeboende og beboere på institusjon beløp seg i 2017 på i overkant av 100 milliarder. 

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser