Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapeutårsverk i kommunene 2017

Nøkkeltall fra det kommunale og statlige rapporteringssystemet på nasjonalt nivå (KOSTRA) offentligjøres i juni hvert år.


I 2017 var det registrert 4965,8 fysioterapeutårsverk i kommunene, dette er 160 flere årsverk enn i 2016. Om vi ser på den relative økningen har vi de siste årene også sett en positiv økning, fra 8,6 fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere i 2011 til 9,4 fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere i 2017. 

Av de 4965,8 fysioterapeutårsverkene i kommunehelsetjenesten, var det 2729,8 avtaleårsverk og 2069,5 fastlønnsårsverk. I 2011 var det 2619,3 avtaleårsverk, mens det var 1534,4 fastlønnsårsverk. Som vi ser har det vært klart størst vekst av fastlønnede fysioterapeuter.

Årsverk fordelt på funksjon

  • Forebyggende arbeid: 424,5 årsverk, noe som tilsvarer en økning på nær 33 prosent fra 319,4 årsverk 2011
  • Diagnose, behandling og re-/habilitering: 3978,4 årsverk, noe som tilsvarer en økning på 13 prosent fra 3521,1 årsverk i 2011
  • Helse- og omsorgstjenesten i institusjon: 458,2 årsverk, noe som tilsvarer en økning på 17,8 prosent fra 389 årsverk i 2011

Den største prosentvise økningen har kommet på området forebyggende arbeid, selv om det største andelen av fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten, hele 80 prosent, er å finne under kategorien diagnose, behandling og re-/habilitering.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser