Kommunehelsetjeneste

Kommunens helsetjeneste omfatter offentlig organisert helsetjeneste som ikke hører under stat eller fylkeskommune, og privat helsevirksomhet som drives i henhold til avtale med kommunen. Kommunehelsetjeneste er en samlebetegnelse på den helsetjenesten som kommunene har ansvar for å drive etter lovgivningen. 


Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell framover

Hvordan ser framtida ut? Helse- og omsorgssektoren utgjør en betydelig og økende del av det norske arbeidsmarkedet. Sysselsettingsutviklingen framover er imidlertid usikker, men at det er behov for flere fysioterapeuter er det ikke tvil om.


Frisklivsentraler

Frisklivssentralen er en kommunal, forebyggende helse- og omsorgstjeneste. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom, eller leve bedre med sykdom de allerede har fått.Omsorgstjenesten

Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose.

Samhandlingsreformen

Stortinget vedtok i april 2010 en samhandlingsreform for helsetjenesten. 1. januar 2012 ble første del av samhandlingsreformen satt ut i live, og reformen er deretter innført gradvis i løpet av fire år. Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre ...