Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Mer ansvar til kommunene

Habilitering og rehabilitering er ett av områdene det skal legges økt vekt på i samhandlingsreformen. Det er også en målsetting at kommunene skal ha et tydeligere ansvar.​​


Helsedirektoratet har utarbeidet rapporten ”Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet. Anbefalingene for å få til et idealforløp innen rehabilitering tar utgangspunkt i individuell plan, med International Classification of Functioning som grunnlag. Les rapporten her. 

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser