Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Målet med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. Det er utarbeidet flere rapporter om koordinerende enhet.


Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser