Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013

I 2013 mottok om lag 30.000 pasienter rehabilitering i helseforetakene mens 25.000 ble behandlet i private rehabiliteringsinstitusjoner. 18.400 pasienter mottok habilitering. ​Det er første gang man tallfester habiliteringsområdet. 


Det er store geografiske variasjoner i bruk av både habilitering og rehabilitering. Dette viser Helsedirektoratets rapport Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser