Direkte tilgang

Forskning har vist at direkte tilgang til fysioterapi kan være både kostnadsbesparende og gi bedre helse, sammenlignet med fysioterapi gjennom henvisning fra fastlege. 


En ny stor litteraturoversikt viser at direkte tilgang til fysioterapi både er lønnsomt og kan føre til bedre kvalitet i helsetjenesten. Studien er publisert i februarutgaven av amerikanske Physical Therapy. Les mer i tidsskriftet Fysioterapeuten

Verdens fysioterapiorganisasjon, WCPT, har gjennomført en kartlegging av omfanget av direkte tilgang blant WCPTs medlemsland. Rapporten med oppsummering og hovedfunn. Les rapporten her

Et lite studie fra Norrboten i Sverige er pasientenes erfaringer med direkte tilgang til fysioterapeut viser at 92% av pasienten anbefaler andre å få direkte til fysioterapeut. Les rapporten her.

I en artikkel i det svenske tidsskriftet Fysioterapi nr.10 2011 oppsummeres studier om direkte tilgang til fysioterapi. Les artikkelen her