Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


– Foreldre bør gå kurs

Aftenposten skriver i dag at Norge ikke har etablert noe behandlingstilbud for å møte fedmeepidemien. NFF mener at foreldre bør tilbys kurs i forebygging av fedme.

Side 9 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser