Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


– Hjelp kroppen, gå til skolen

Pressemelding: Fysioterapeutene vil inspirere skolebarn til å gå til skolen. – Allerede fra første klasse forbygger barna ryggplager hvis de holder på den gode vanen med å gå til skolen, sier leder Anne Lexow i NFF.

Priv.til red.: Jeg går til skolen - Beveg deg

Fysioterapeutene vil inspirere skolebarn til å gå til skolen. I neste uke deler fysioterapeutene ut t-skjorter til førsteklassinger på et utvalg skoler forskjellige steder i Norge.

Seier til fysioterapeutene i Osterøy

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har vunnet nok en rettslig seier over en kommune som reduserte fysioterapeutenes driftsavtaler.

Fysioterapeutene bestemmer behandlingen

Pressemelding: Helsedepartementet har bestemt at fysioterapeutene skal bestemme behandlingen av pasienten etter at legen har henvist. – En historisk tillitserklæring fra myndighetene, sier nestleder Elin Engeseth i Norsk Fysioterapeutforbund.

Bydel Grorud raserer fysioterapitjenesten

Pressemelding: Bydelsdirektøren på Grorud foreslår å fjerne fem fysioterapistillinger i sin budsjettjustering for 2004. – Et tragisk forslag som vil ramme barn og funksjonshemmede direkte, sier hovedtillitsvalgt Knut Magne Olsen i Norsk Fysioterapeu ...

– Regjeringen bløffer om skjerming av pasienter

Debattinnlegg sendt Dagens Medisin: Det er åpenbart at ytterst få pasienter klarer å forbruke så store volum helsetjenester at de når taket og skjermingen begynner å virke, skriver leder i NFFs Privat Råd, Roar Høidal.

Får ikke hjelp på jobben

Pressemelding: Bare tre av ti arbeidstakere har hatt en fysioterapeut på besøk for å vurdere arbeidsplassen. Svært få vet at bedrifter kan få støtte til spesialistbesøk.

Misforståelser om fysioterapi

Debattinnlegg i Asker og Bærums Budstikke: 20. april argumenterer Asker og Bærums Budstikke mot Norsk Fysioterapeutforbunds stevning av Bærum kommune for brudd på kommunehelsetjenesteloven. Avisen legger liten vekt på at publikum vil miste et lovpål ...

Fysioterapi best mot sykefravær

Pressemelding: Legene havner på tredje plass når nordmenn skal rangere hvilken yrkesgruppe som er best egnet til å redusere sykefravær. Fysioterapeutene kommer klart best ut, viser en fersk undersøkelse.

Halve Norge med muskelplager

Pressemelding: Seks av ti nordmenn over 15 år har hatt muskel- eller skjelettplager i løpet av de siste to årene. Det utgjør mer enn to millioner personer, og kvinner er mest utsatt. Aftenposten: Norge på rygg av plager.

Villedende om psykomotorisk fysioterapi

Pressemelding: TV Follo har denne uken en reportasje om såkalt psykomotorisk behandling. – Denne tjenesten må ikke forveksles med psykomotorisk fysioterapi, sier nestleder Elin Engeseth i Norsk Fysioterapeutforbund.

Inkontinens koster trygden 400 millioner

Pressemelding: For 2002 ble det utbetalt 416 848 000 kroner i refusjon til bind og andre hjelpemidler for pasienter med inkontinens *). Fysioterapeutene mener alt for få kvinner får tilbud om trening for å motvirke lekkasjeplagene.

Side 8 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser