Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


– Pasientene undervurderes

Pressemelding:Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) reagerer på at nok et offentlig utvalg foreslår å svekke publikums rett til å bli behandlet av autorisert helsepersonell.

– Fysioterapi er effektiv slanking

Pressemelding: Mange av slankekurene som lanseres i media har kortvarig eller ingen effekt. Fysisk aktivitet og trening derimot har en langsiktig og helsefremmende virkning.

– Ny lov vil svekke folkehelsen

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) krever omfattende konsekvensutredninger før Stortinget kan behandle Berntutvalgets utredning ”Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene”.

Ny lov, stort tilbakeskritt?

Debattinnlegg: Det såkalte Bernt-utvalgets forslag til harmonisert sosial- og helselov åpner for en dramatisk endring av kommunehelsetjenesten. Resultatet kan bli at de som roper høyest får det beste tilbudet av sosial- og helsetjenester.

Eldre mister fysioterapi

Pressemelding: Fra nyttår mistet hjemmetjenestens brukere i Bydel Frogner den kommunale fysioterapitjenesten. Les Aftenposten Aftens oppslag om saken 9. februar - kun i papirutgaven.

Rana kommune rydder opp

Debattinnlegg: Rana kommune rydder opp i driftsavtalene med fysioterapeutene når de nå lyser ut to hele driftsavtaler og to faste stillinger fremfor ni delvise avtaler.

NFF reagerer på forslaget til ny barnehagelov

Pressemelding: NFF er særlig negativ til at arealkravet for barnas utfoldelse fjernes i forslaget til ny barnehagelov. – Regjeringen ønsker å profilere seg i forhold til folkehelsearbeid. Lovforslaget viser at regjeringen taler med to tunger, sier f ...

Farlig å dele opp fysioterapiavtaler

Debattinnlegg: Selv om det ser ut som om Stavanger kommune styrker fysioterapitilbudet gjennom å splitte opp to hele driftsavtaler i ti små, er dette en åpenbar helseøkonomisk tilsnikelse. Resultatet blir rekordhøye uttak fra Folketrygden og økt pre ...

Fysioterapeutene har fått ny leder

Pressemelding: Eilin Ekeland (45) ble i helgen valgt til ny forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) etter at Anne Lexow valgte å trekke seg etter ni år i vervet. Les også: Sjef for landets fysioterapeuter.

Anne Lexow åpnet Landsmøtet 2004

Fredag ettermiddag åpnet forbundsleder Anne Lexow Norsk Fysioterapeutforbunds 21. landsmøte på Lillehammer. Hun takket samtidig av, etter ni år som NFF-leder.

Side 7 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser