Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Ny lov, stort tilbakeskritt?

Debattinnlegg: Det såkalte Bernt-utvalgets forslag til harmonisert sosial- og helselov åpner for en dramatisk endring av kommunehelsetjenesten. Resultatet kan bli at de som roper høyest får det beste tilbudet av sosial- og helsetjenester.

Eldre mister fysioterapi

Pressemelding: Fra nyttår mistet hjemmetjenestens brukere i Bydel Frogner den kommunale fysioterapitjenesten. Les Aftenposten Aftens oppslag om saken 9. februar - kun i papirutgaven.

Rana kommune rydder opp

Debattinnlegg: Rana kommune rydder opp i driftsavtalene med fysioterapeutene når de nå lyser ut to hele driftsavtaler og to faste stillinger fremfor ni delvise avtaler.

NFF reagerer på forslaget til ny barnehagelov

Pressemelding: NFF er særlig negativ til at arealkravet for barnas utfoldelse fjernes i forslaget til ny barnehagelov. – Regjeringen ønsker å profilere seg i forhold til folkehelsearbeid. Lovforslaget viser at regjeringen taler med to tunger, sier f ...

Farlig å dele opp fysioterapiavtaler

Debattinnlegg: Selv om det ser ut som om Stavanger kommune styrker fysioterapitilbudet gjennom å splitte opp to hele driftsavtaler i ti små, er dette en åpenbar helseøkonomisk tilsnikelse. Resultatet blir rekordhøye uttak fra Folketrygden og økt pre ...

Fysioterapeutene har fått ny leder

Pressemelding: Eilin Ekeland (45) ble i helgen valgt til ny forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) etter at Anne Lexow valgte å trekke seg etter ni år i vervet. Les også: Sjef for landets fysioterapeuter.

Anne Lexow åpnet Landsmøtet 2004

Fredag ettermiddag åpnet forbundsleder Anne Lexow Norsk Fysioterapeutforbunds 21. landsmøte på Lillehammer. Hun takket samtidig av, etter ni år som NFF-leder.

Regjeringens ubarmhjertige krav

Debattinnlegg: Regjeringen mener at fri behandling for de kronisk syke koster for mye. I statsbudsjett for 2005 kommer derfor et forslag om at denne pasientgruppen skal betale kr 45,- for hvert besøk hos fysioterapeuten.

Side 7 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser