Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Politikerne ubekvemme med operasjon fremfor opptrening

Pressemelding: Helseforetakene som velger operative inngrep der opptrening hadde vært et godt alternativ møter politisk motbør. – Vi håper at politikerne følger opp med handling slik at flere pasienter som kan bli friske med opptrening slipper operas ...

– Bare penger kan styrke kommunehelsetjenesten

Pressemelding: Venstre og Høyre mener at utfordringene i kommunehelsetjenesten kan løses med bedre samarbeid og styrket faglig kompetanse. – Dette er politiske bortforklaringer i en situasjon hvor kommunehelsetjenesten roper etter nye stillinger, sie ...

– Bruk hodet ved valg av behandler

Pressemelding: Markedsføringsregelverket er liberalt og derfor må publikum selv være bevisst ved valg av behandler. – Det er viktig å bruke hodet, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

– Pasientene undervurderes

Pressemelding:Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) reagerer på at nok et offentlig utvalg foreslår å svekke publikums rett til å bli behandlet av autorisert helsepersonell.

– Fysioterapi er effektiv slanking

Pressemelding: Mange av slankekurene som lanseres i media har kortvarig eller ingen effekt. Fysisk aktivitet og trening derimot har en langsiktig og helsefremmende virkning.

– Ny lov vil svekke folkehelsen

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) krever omfattende konsekvensutredninger før Stortinget kan behandle Berntutvalgets utredning ”Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene”.

Ny lov, stort tilbakeskritt?

Debattinnlegg: Det såkalte Bernt-utvalgets forslag til harmonisert sosial- og helselov åpner for en dramatisk endring av kommunehelsetjenesten. Resultatet kan bli at de som roper høyest får det beste tilbudet av sosial- og helsetjenester.

Eldre mister fysioterapi

Pressemelding: Fra nyttår mistet hjemmetjenestens brukere i Bydel Frogner den kommunale fysioterapitjenesten. Les Aftenposten Aftens oppslag om saken 9. februar - kun i papirutgaven.

Rana kommune rydder opp

Debattinnlegg: Rana kommune rydder opp i driftsavtalene med fysioterapeutene når de nå lyser ut to hele driftsavtaler og to faste stillinger fremfor ni delvise avtaler.

NFF reagerer på forslaget til ny barnehagelov

Pressemelding: NFF er særlig negativ til at arealkravet for barnas utfoldelse fjernes i forslaget til ny barnehagelov. – Regjeringen ønsker å profilere seg i forhold til folkehelsearbeid. Lovforslaget viser at regjeringen taler med to tunger, sier f ...

Farlig å dele opp fysioterapiavtaler

Debattinnlegg: Selv om det ser ut som om Stavanger kommune styrker fysioterapitilbudet gjennom å splitte opp to hele driftsavtaler i ti små, er dette en åpenbar helseøkonomisk tilsnikelse. Resultatet blir rekordhøye uttak fra Folketrygden og økt pre ...

Side 7 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser