Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Fire fysisk aktive år

Debattinnlegg: De er kanskje uenige om mye, men de tre nye regjeringspartiene er enige om at folk flest må bli mer fysisk aktive.

Eldre som faller kan få hjelp

Debattinnlegg: To av ti eldre som faller og skader seg kunne unngått skade hvis de fikk hjelp av fysioterapeut. Men kommunehelsetjenesten har ikke nok folk til å hjelpe dem. Derfor gjelder det å stemme på et parti som vil styrke kommunehelsetjeneste ...

Politikerne vil beholde det autoriserte helsepersonellet

Pressemelding: Arbeiderpartiet, SV, Fremskrittspartiet og Krf mener at de offentlig finansierte helsetjenestene i kommunene skal utøves av autorisert helsepersonell. – Et politisk flertall har nå innsett hvor fatalt det kan bli å støtte Bernt-utvalge ...

Politikerne ubekvemme med operasjon fremfor opptrening

Pressemelding: Helseforetakene som velger operative inngrep der opptrening hadde vært et godt alternativ møter politisk motbør. – Vi håper at politikerne følger opp med handling slik at flere pasienter som kan bli friske med opptrening slipper operas ...

– Bare penger kan styrke kommunehelsetjenesten

Pressemelding: Venstre og Høyre mener at utfordringene i kommunehelsetjenesten kan løses med bedre samarbeid og styrket faglig kompetanse. – Dette er politiske bortforklaringer i en situasjon hvor kommunehelsetjenesten roper etter nye stillinger, sie ...

– Bruk hodet ved valg av behandler

Pressemelding: Markedsføringsregelverket er liberalt og derfor må publikum selv være bevisst ved valg av behandler. – Det er viktig å bruke hodet, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

– Pasientene undervurderes

Pressemelding:Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) reagerer på at nok et offentlig utvalg foreslår å svekke publikums rett til å bli behandlet av autorisert helsepersonell.

– Fysioterapi er effektiv slanking

Pressemelding: Mange av slankekurene som lanseres i media har kortvarig eller ingen effekt. Fysisk aktivitet og trening derimot har en langsiktig og helsefremmende virkning.

– Ny lov vil svekke folkehelsen

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) krever omfattende konsekvensutredninger før Stortinget kan behandle Berntutvalgets utredning ”Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene”.

Side 6 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser