Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


RNB: Enklere å satse forebyggende

Pressemelding: Regjeringen stopper den varslete reduksjonen i tilskuddet til den kommunale fysioterapitjenesten i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag. – En viktig seier for det forebyggende folkehelsearbeidet, sier forbundsleder Eilin ...

– Svært klokt av regjeringen

Ifølge Aftenposten vil regjeringen stryke den omstridte egenandelen på fysioterapi. – Dette er et svært klokt valg av regjeringen. Den fremstår nå som sosialt ansvarlig, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

Verdensmesterskapet vinnes med kunnskap

Debattinnlegg: Fornyingsminister Heidi Grande Røys beskriver i sin kronikk i Aftenposten 3. april hvorfor vi trenger fornyelse for å få verdens beste offentlige sektor. Norske fysioterapeuter er langt på vei enige med Grande Røys. Men det er viktig ...

9000 underskrifter mot ny egenandel

Pressemelding: 9000 brukere av fysioterapitjenester har signert en protest mot den nye egenandelen på kr 50,- som ble innført 1. januar i år.

Egenandelen gjør deg slapp og passiv

Debattinnlegg: Samtidig som regjering og departementet har planer og visjoner for å få deg og meg i bedre fysisk form, innfører Stortinget en egenandel som presser fysioterapeutenes innsats bort fra det forebyggende arbeidet og rett mot behandling.

For få fysioterapeuter på sikt

Pressemelding: Nye tall fra SSB viser at flere enn i dag må utdanne seg som fysioterapeut for å møte fremtidens helseutfordringer. – Politikerne må få med seg denne prognosen og ikke utsette å styrke fysioterapeutens rolle spesielt i eldresatsningen ...

Ny egenandel en skamplett for regjeringen

Leder av PFG kommer i et debattinnlegg til Bergens Tidende med sterk kritikk av regjeringens forslag om nye egendel for kronikere. Se også Stavanger Aftenblad: Regjeringen svikter de fattige og syke.

Dårligere fysioterapitilbud i Oslo

Pressemelding: Oslo kommune tilbyr nå fysioterapeutene driftsavtaler som bare skal gjelde i fire år. Se også Aftenposten Aften 1. desember "Fysioterapeuter frykter konkurser"

Fysioterapi er lovpålagt

Debattinnlegg: Folk flest har gjennom nasjonal lovgivning krav på fysioterapi. Derfor blir det meningsløst at lokalpolitikerne i Ski eventuelt vil avvikle driftstilskuddsordningen slik Østlandets blad skriver 24. november. Lokalpolitikere kan like l ...

Side 5 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser