Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Pensjonistene mister balansen

Pressemelding: For få eldre forstår betydningen av balanse- og styrketrening for å forebygge fall. Dette mener hele 92 prosent av norske fysioterapeuter.

Leddet som mangler i sykefraværsarbeidet

Debattinnlegg: Regjeringens bør ikke gi opp sykefraværsarbeidet uten først å ha satset mer på å tilpasse arbeidsoppgavene for personer på randen av sykmelding.

Fysisk aktivitet effektivt mot smerte

Pressemelding: Fysisk aktivitet under profesjonell veiledning gir bedre smertelindrende effekt ved langvarige smertetilstander enn der pasienten ikke aktiveres fysisk, viser en ny oppsummering av forskning fra hele verden.

RNB: Enklere å satse forebyggende

Pressemelding: Regjeringen stopper den varslete reduksjonen i tilskuddet til den kommunale fysioterapitjenesten i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag. – En viktig seier for det forebyggende folkehelsearbeidet, sier forbundsleder Eilin ...

– Svært klokt av regjeringen

Ifølge Aftenposten vil regjeringen stryke den omstridte egenandelen på fysioterapi. – Dette er et svært klokt valg av regjeringen. Den fremstår nå som sosialt ansvarlig, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

Verdensmesterskapet vinnes med kunnskap

Debattinnlegg: Fornyingsminister Heidi Grande Røys beskriver i sin kronikk i Aftenposten 3. april hvorfor vi trenger fornyelse for å få verdens beste offentlige sektor. Norske fysioterapeuter er langt på vei enige med Grande Røys. Men det er viktig ...

9000 underskrifter mot ny egenandel

Pressemelding: 9000 brukere av fysioterapitjenester har signert en protest mot den nye egenandelen på kr 50,- som ble innført 1. januar i år.

Egenandelen gjør deg slapp og passiv

Debattinnlegg: Samtidig som regjering og departementet har planer og visjoner for å få deg og meg i bedre fysisk form, innfører Stortinget en egenandel som presser fysioterapeutenes innsats bort fra det forebyggende arbeidet og rett mot behandling.

For få fysioterapeuter på sikt

Pressemelding: Nye tall fra SSB viser at flere enn i dag må utdanne seg som fysioterapeut for å møte fremtidens helseutfordringer. – Politikerne må få med seg denne prognosen og ikke utsette å styrke fysioterapeutens rolle spesielt i eldresatsningen ...

Side 5 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser