Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Suksess, raseri og tapt enerett

Debattinnlegg: Lederen av Norsk forening for allmennmedisin skal ifølge Dagens Medisin rase over et utspill fra NFF om at legene har en tendens til å sykemelde lengre enn manuellterapeuter.

Skolene uten fysioterapeuter

Pressemelding: Norsk skolebarn, deres foreldre og lærere er heldige hvis de møter fysioterapeuter én gang i løpet av tiden de går på barne- og ungdomsskolen.

Grunnskolen tappes for fysioterapeuter

Mens regjeringen snakker engasjert om å gjøre befolkningen mer fysisk aktiv, har antall fysioterapeuter i skolehelsetjenesten gått ned med 40 årsverk fra 2002. – Tallene viser nødvendigheten av at kommunene får en bemanningsnorm med et minimum av fy ...

Milliarder å spare med fysioterapi

Pressemelding: Fysioterapitjenester til sykemeldte eller personer som er i ferd med å bli sykemeldte kan spare samfunnet for enorme beløp. Dette går frem av en ny forskningsgjennomgang. Les oppslaget i Aftenposten her.

Helt om i arbeidslivet

Debattinnlegg: Er du på vei ut av arbeidslivet på grunn av ryggsmerter? Den nye sykefraværsavtalen som nå trer i kraft, kan bety at du er på full fart tilbake.

Legeprat endrer ikke livsstilen

Pressemelding: En prat med legen om å endre livsstil er ikke nok. Et program med individuell tilrettelagt trening må til for at pasienten skal lykkes. Det mener ni av ti fysioterapeuter.

Fysisk aktivitet foran enerom

Pressemelding: Et bedre tilbud med veiledet fysisk aktivitet vil bety mer for å heve kvaliteten i eldreomsorgen enn flere sengeplasser og enerom. Det mener åtte av ti norske fysioterapeuter.

Kamuflert stopp i fysioterapibevilgningene

Statsbudsjettet så først ut til å øke bevilgingene til fysioterapi, men dette viser seg å ikke være riktig.– Økningen tilsvarer bare at regjeringen fortsatt unngår den omstridte egenandelen for kronikere, sier forbundsleder Eilin Ekeland.

Hvem styrer helsetjenestene i Oslo?

Debattinnlegg: Norsk Fysioterapeutforbund har siden jul kjempet for å få en ny overordnet avtale for privatpraktiserende fysioterapeuter i Oslo. Men selv om politikerne i Oslo kommune vil inngå en ny avtale, nekter byrådsavdelingen. Har administrasj ...

Side 4 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser