Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Milliarder å spare med fysioterapi

Pressemelding: Fysioterapitjenester til sykemeldte eller personer som er i ferd med å bli sykemeldte kan spare samfunnet for enorme beløp. Dette går frem av en ny forskningsgjennomgang. Les oppslaget i Aftenposten her.

Helt om i arbeidslivet

Debattinnlegg: Er du på vei ut av arbeidslivet på grunn av ryggsmerter? Den nye sykefraværsavtalen som nå trer i kraft, kan bety at du er på full fart tilbake.

Legeprat endrer ikke livsstilen

Pressemelding: En prat med legen om å endre livsstil er ikke nok. Et program med individuell tilrettelagt trening må til for at pasienten skal lykkes. Det mener ni av ti fysioterapeuter.

Fysisk aktivitet foran enerom

Pressemelding: Et bedre tilbud med veiledet fysisk aktivitet vil bety mer for å heve kvaliteten i eldreomsorgen enn flere sengeplasser og enerom. Det mener åtte av ti norske fysioterapeuter.

Kamuflert stopp i fysioterapibevilgningene

Statsbudsjettet så først ut til å øke bevilgingene til fysioterapi, men dette viser seg å ikke være riktig.– Økningen tilsvarer bare at regjeringen fortsatt unngår den omstridte egenandelen for kronikere, sier forbundsleder Eilin Ekeland.

Hvem styrer helsetjenestene i Oslo?

Debattinnlegg: Norsk Fysioterapeutforbund har siden jul kjempet for å få en ny overordnet avtale for privatpraktiserende fysioterapeuter i Oslo. Men selv om politikerne i Oslo kommune vil inngå en ny avtale, nekter byrådsavdelingen. Har administrasj ...

Pensjonistene mister balansen

Pressemelding: For få eldre forstår betydningen av balanse- og styrketrening for å forebygge fall. Dette mener hele 92 prosent av norske fysioterapeuter.

Leddet som mangler i sykefraværsarbeidet

Debattinnlegg: Regjeringens bør ikke gi opp sykefraværsarbeidet uten først å ha satset mer på å tilpasse arbeidsoppgavene for personer på randen av sykmelding.

Side 4 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser