Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Helt om i arbeidslivet

Debattinnlegg: Er du på vei ut av arbeidslivet på grunn av ryggsmerter? Den nye sykefraværsavtalen som nå trer i kraft, kan bety at du er på full fart tilbake.

Legeprat endrer ikke livsstilen

Pressemelding: En prat med legen om å endre livsstil er ikke nok. Et program med individuell tilrettelagt trening må til for at pasienten skal lykkes. Det mener ni av ti fysioterapeuter.

Fysisk aktivitet foran enerom

Pressemelding: Et bedre tilbud med veiledet fysisk aktivitet vil bety mer for å heve kvaliteten i eldreomsorgen enn flere sengeplasser og enerom. Det mener åtte av ti norske fysioterapeuter.

Kamuflert stopp i fysioterapibevilgningene

Statsbudsjettet så først ut til å øke bevilgingene til fysioterapi, men dette viser seg å ikke være riktig.– Økningen tilsvarer bare at regjeringen fortsatt unngår den omstridte egenandelen for kronikere, sier forbundsleder Eilin Ekeland.

Hvem styrer helsetjenestene i Oslo?

Debattinnlegg: Norsk Fysioterapeutforbund har siden jul kjempet for å få en ny overordnet avtale for privatpraktiserende fysioterapeuter i Oslo. Men selv om politikerne i Oslo kommune vil inngå en ny avtale, nekter byrådsavdelingen. Har administrasj ...

Pensjonistene mister balansen

Pressemelding: For få eldre forstår betydningen av balanse- og styrketrening for å forebygge fall. Dette mener hele 92 prosent av norske fysioterapeuter.

Leddet som mangler i sykefraværsarbeidet

Debattinnlegg: Regjeringens bør ikke gi opp sykefraværsarbeidet uten først å ha satset mer på å tilpasse arbeidsoppgavene for personer på randen av sykmelding.

Fysisk aktivitet effektivt mot smerte

Pressemelding: Fysisk aktivitet under profesjonell veiledning gir bedre smertelindrende effekt ved langvarige smertetilstander enn der pasienten ikke aktiveres fysisk, viser en ny oppsummering av forskning fra hele verden.

RNB: Enklere å satse forebyggende

Pressemelding: Regjeringen stopper den varslete reduksjonen i tilskuddet til den kommunale fysioterapitjenesten i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag. – En viktig seier for det forebyggende folkehelsearbeidet, sier forbundsleder Eilin ...

Side 4 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser