Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Én av tjue unge fysioterapeuter vil bli kommunalt ansatt

 (Pressemelding:) På spørsmål om hvor fysioterapeuter som ble ferdige med turnus sommeren 2007 helst vil arbeide, svarer kun fem prosent ansatt i kommunene. – Ikke rart når begynnerlønnen er 280 000 kroner, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fy ...

Skremmende om egen helse

Debattinnlegg: Ifølge NRK P1 11. januar tror en av fire at de ikke har god nok helse til å være i arbeid frem til normal pensjonsalder. Dette på tross av de medisinske fremskritt vi har hatt de seinere årene. Selv om vi fortsatt mangler mye kunnska ...

– Eldreomsorgen er for slapp

Pressemelding: Regjeringen satser for lite på fysisk aktivitet i eldreomsorgen. Dette mener et solid flertall i befolkningen. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet gir eldre mennesker bedre helse.

Klart flertall for fysioterapi

Pressemelding: Stortinget bør fortsette å pålegge kommunene å ha en fysioterapitjeneste. Dette kravet støttes av et solid flertall i befolkningen.

Suksess, raseri og tapt enerett

Debattinnlegg: Lederen av Norsk forening for allmennmedisin skal ifølge Dagens Medisin rase over et utspill fra NFF om at legene har en tendens til å sykemelde lengre enn manuellterapeuter.

Skolene uten fysioterapeuter

Pressemelding: Norsk skolebarn, deres foreldre og lærere er heldige hvis de møter fysioterapeuter én gang i løpet av tiden de går på barne- og ungdomsskolen.

Grunnskolen tappes for fysioterapeuter

Mens regjeringen snakker engasjert om å gjøre befolkningen mer fysisk aktiv, har antall fysioterapeuter i skolehelsetjenesten gått ned med 40 årsverk fra 2002. – Tallene viser nødvendigheten av at kommunene får en bemanningsnorm med et minimum av fy ...

Milliarder å spare med fysioterapi

Pressemelding: Fysioterapitjenester til sykemeldte eller personer som er i ferd med å bli sykemeldte kan spare samfunnet for enorme beløp. Dette går frem av en ny forskningsgjennomgang. Les oppslaget i Aftenposten her.

Helt om i arbeidslivet

Debattinnlegg: Er du på vei ut av arbeidslivet på grunn av ryggsmerter? Den nye sykefraværsavtalen som nå trer i kraft, kan bety at du er på full fart tilbake.

Side 3 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser