Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


– Savner effektive virkemidler i kommunehelsetjenesten

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener at statsbudsjettet for 2011 mangler konkrete ambisjoner for fysioterapitjenestene i kommunene. – Vi savner effektive virkemidler som sikrer at kommunene betaler for de tjenestene folk har krav på ...

– Gode tiltak mot sykefraværet

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) støtter flere av forslagene til tiltak mot sykefravær som i dag ble lagt frem av den faglige ekspertgruppen. – Her er mange gode tiltak, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF. Vi er spesielt glade for ...

Frykter fysioterapeutkonkurser

Pressemelding: Forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) frykter fysioterapeutkonkurser som en følge av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009. – Vi er virkelig bekymret for at et allerede underdimensjonert fysioterapiti ...

Stadig flere opereres

Pressemelding: De siste åtte årene har det vært en eksplosiv økning i antall ortopediske operasjoner på norske sykehus. Disse pasientene trenger hjelp til opptrening. Dessverre er det ikke blitt flere fysioterapeuter til å hjelpe pasienter på beina i ...

Vil ha trening i arbeidstiden

Pressemelding: 54 prosent av dem som ikke har avtalefestet krav på trening i arbeidstiden, ønsker dette, viser en ny meningsmåling foretatt på oppdrag fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Mange ønsker seg også profesjonelt veiledet trening. – Fysi ...

Ni av ti mener fysisk aktivitet hjelper mot psykiske problemer

Pressemelding: 94 prosent mener at fysisk aktivitet hjelper mot psykiske problemer, viser en ny meningsmåling foretatt for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). 76 prosent har selv opplevd at fysisk aktivitet har bidratt positivt til deres psykiske hels ...

Ny sykehusminister eller ny helseminister?

Debattinnlegg: Sykehusene er på bristepunktet med stadig flere oppgaver og sprengte budsjetter. Mye av presset kan lettes ved større vektlegging på forebygging og styrking av kommunehelsetjenesten. Skal køproblemene ved sykehusene løses, må noen se ...

Tidenes flateste opptrapping

(Debattinnlegg:) Psykiske lidelser og kroppslige problemer har ofte en sammenheng. Opptrappingsplanen som skulle bedre innsatsen for de med psykiske lidelser har ikke gitt en eneste ny stillingshjemmel for fysioterapeuter med psykiatrisk og psykoso ...

Én av tjue unge fysioterapeuter vil bli kommunalt ansatt

 (Pressemelding:) På spørsmål om hvor fysioterapeuter som ble ferdige med turnus sommeren 2007 helst vil arbeide, svarer kun fem prosent ansatt i kommunene. – Ikke rart når begynnerlønnen er 280 000 kroner, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fy ...

Skremmende om egen helse

Debattinnlegg: Ifølge NRK P1 11. januar tror en av fire at de ikke har god nok helse til å være i arbeid frem til normal pensjonsalder. Dette på tross av de medisinske fremskritt vi har hatt de seinere årene. Selv om vi fortsatt mangler mye kunnska ...

– Eldreomsorgen er for slapp

Pressemelding: Regjeringen satser for lite på fysisk aktivitet i eldreomsorgen. Dette mener et solid flertall i befolkningen. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet gir eldre mennesker bedre helse.

Side 3 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser