Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Regjeringen avviser egen autorisasjon for manuellterapeuter

Pressemelding: I sitt avslagsbrev skriver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at de ikke ser grunn til å innføre en egen autorisasjon for manuellterapeuter. Departementet viser også til at en offentlig spesialistgodkjenning for manuellterapeuter kan ...

Helsedirektoratets nye anbefalinger for fysisk aktivitet

Pressemelding: Det er ikke tvil om at fysisk aktivitet er bra for både fysisk og psykisk helse, og dette har vært en fanesak for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i mange år. – Anbefalingene Helsedirektoratet har presentert i dag, er gode og velmenend ...

Inhabilitet i helsepolitisk ledelse?

Pressemelding: I dag 2. september sendte Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) der vi stiller spørsmål ved hvorvidt statssekretær Nina T. Grønvold er inhabil i saken om offentlig spesialistordning for manue ...

Fysioterapistudenter står uten turnusplass

Pressemelding: Ved Høgskolen i Oslo og Akershus har 19 studenter i årets avgangskull på fysioterapiutdanningen fått vite at de ikke har turnusplass fra høsten av. Dermed rammes en stor gruppe studenter av at den tidligere garantien om å få starte tur ...

Stor tiltro til fysioterapeuter i befolkningen

Pressemelding: Ni av ti spurte har stor tiltro til fysioterapeuter når det gjelder behandling av muskel- og skjelettplager. Av dem som har fått fysioterapibehandling for slike plager, vil ni av ti også anbefale fysioterapi til familie og venner. Fysi ...

– Savner effektive virkemidler i kommunehelsetjenesten

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener at statsbudsjettet for 2011 mangler konkrete ambisjoner for fysioterapitjenestene i kommunene. – Vi savner effektive virkemidler som sikrer at kommunene betaler for de tjenestene folk har krav på ...

– Gode tiltak mot sykefraværet

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) støtter flere av forslagene til tiltak mot sykefravær som i dag ble lagt frem av den faglige ekspertgruppen. – Her er mange gode tiltak, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF. Vi er spesielt glade for ...

Frykter fysioterapeutkonkurser

Pressemelding: Forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) frykter fysioterapeutkonkurser som en følge av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009. – Vi er virkelig bekymret for at et allerede underdimensjonert fysioterapiti ...

Stadig flere opereres

Pressemelding: De siste åtte årene har det vært en eksplosiv økning i antall ortopediske operasjoner på norske sykehus. Disse pasientene trenger hjelp til opptrening. Dessverre er det ikke blitt flere fysioterapeuter til å hjelpe pasienter på beina i ...

Vil ha trening i arbeidstiden

Pressemelding: 54 prosent av dem som ikke har avtalefestet krav på trening i arbeidstiden, ønsker dette, viser en ny meningsmåling foretatt på oppdrag fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Mange ønsker seg også profesjonelt veiledet trening. – Fysi ...

Side 2 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser