Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Inhabilitet i helsepolitisk ledelse?

Pressemelding: I dag 2. september sendte Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) der vi stiller spørsmål ved hvorvidt statssekretær Nina T. Grønvold er inhabil i saken om offentlig spesialistordning for manue ...

Fysioterapistudenter står uten turnusplass

Pressemelding: Ved Høgskolen i Oslo og Akershus har 19 studenter i årets avgangskull på fysioterapiutdanningen fått vite at de ikke har turnusplass fra høsten av. Dermed rammes en stor gruppe studenter av at den tidligere garantien om å få starte tur ...

Stor tiltro til fysioterapeuter i befolkningen

Pressemelding: Ni av ti spurte har stor tiltro til fysioterapeuter når det gjelder behandling av muskel- og skjelettplager. Av dem som har fått fysioterapibehandling for slike plager, vil ni av ti også anbefale fysioterapi til familie og venner. Fysi ...

– Savner effektive virkemidler i kommunehelsetjenesten

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener at statsbudsjettet for 2011 mangler konkrete ambisjoner for fysioterapitjenestene i kommunene. – Vi savner effektive virkemidler som sikrer at kommunene betaler for de tjenestene folk har krav på ...

– Gode tiltak mot sykefraværet

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) støtter flere av forslagene til tiltak mot sykefravær som i dag ble lagt frem av den faglige ekspertgruppen. – Her er mange gode tiltak, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF. Vi er spesielt glade for ...

Frykter fysioterapeutkonkurser

Pressemelding: Forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) frykter fysioterapeutkonkurser som en følge av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009. – Vi er virkelig bekymret for at et allerede underdimensjonert fysioterapiti ...

Stadig flere opereres

Pressemelding: De siste åtte årene har det vært en eksplosiv økning i antall ortopediske operasjoner på norske sykehus. Disse pasientene trenger hjelp til opptrening. Dessverre er det ikke blitt flere fysioterapeuter til å hjelpe pasienter på beina i ...

Vil ha trening i arbeidstiden

Pressemelding: 54 prosent av dem som ikke har avtalefestet krav på trening i arbeidstiden, ønsker dette, viser en ny meningsmåling foretatt på oppdrag fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Mange ønsker seg også profesjonelt veiledet trening. – Fysi ...

Ni av ti mener fysisk aktivitet hjelper mot psykiske problemer

Pressemelding: 94 prosent mener at fysisk aktivitet hjelper mot psykiske problemer, viser en ny meningsmåling foretatt for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). 76 prosent har selv opplevd at fysisk aktivitet har bidratt positivt til deres psykiske hels ...

Ny sykehusminister eller ny helseminister?

Debattinnlegg: Sykehusene er på bristepunktet med stadig flere oppgaver og sprengte budsjetter. Mye av presset kan lettes ved større vektlegging på forebygging og styrking av kommunehelsetjenesten. Skal køproblemene ved sykehusene løses, må noen se ...

Side 2 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser