Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Fysioterapikongressen 2015

Pressemelding: Moderne smertevitenskap og fysioterapeuters bidrag til økt kunnskap om smerte og bedre smertebehandling er sentrale tema på Fysioterapikongressen 2015.

Helseministeren besøker fysioterapeuter i primærhelsetjenesten

Pressemelding: Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker mandag 17. november Hans & Olaf Fysioterapi, som er et senter for manuellterapi, fysioterapi og trening. Høie skal få møte ulike pasienter og se hvordan moderne fysioterapibehandling utføres.

Regjeringen avviser egen autorisasjon for manuellterapeuter

Pressemelding: I sitt avslagsbrev skriver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at de ikke ser grunn til å innføre en egen autorisasjon for manuellterapeuter. Departementet viser også til at en offentlig spesialistgodkjenning for manuellterapeuter kan ...

Helsedirektoratets nye anbefalinger for fysisk aktivitet

Pressemelding: Det er ikke tvil om at fysisk aktivitet er bra for både fysisk og psykisk helse, og dette har vært en fanesak for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i mange år. – Anbefalingene Helsedirektoratet har presentert i dag, er gode og velmenend ...

Inhabilitet i helsepolitisk ledelse?

Pressemelding: I dag 2. september sendte Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) der vi stiller spørsmål ved hvorvidt statssekretær Nina T. Grønvold er inhabil i saken om offentlig spesialistordning for manue ...

Fysioterapistudenter står uten turnusplass

Pressemelding: Ved Høgskolen i Oslo og Akershus har 19 studenter i årets avgangskull på fysioterapiutdanningen fått vite at de ikke har turnusplass fra høsten av. Dermed rammes en stor gruppe studenter av at den tidligere garantien om å få starte tur ...

Stor tiltro til fysioterapeuter i befolkningen

Pressemelding: Ni av ti spurte har stor tiltro til fysioterapeuter når det gjelder behandling av muskel- og skjelettplager. Av dem som har fått fysioterapibehandling for slike plager, vil ni av ti også anbefale fysioterapi til familie og venner. Fysi ...

– Savner effektive virkemidler i kommunehelsetjenesten

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener at statsbudsjettet for 2011 mangler konkrete ambisjoner for fysioterapitjenestene i kommunene. – Vi savner effektive virkemidler som sikrer at kommunene betaler for de tjenestene folk har krav på ...

– Gode tiltak mot sykefraværet

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) støtter flere av forslagene til tiltak mot sykefravær som i dag ble lagt frem av den faglige ekspertgruppen. – Her er mange gode tiltak, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF. Vi er spesielt glade for ...

Side 2 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser