Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Villedende om psykomotorisk fysioterapi

Pressemelding: TV Follo har denne uken en reportasje om såkalt psykomotorisk behandling. – Denne tjenesten må ikke forveksles med psykomotorisk fysioterapi, sier nestleder Elin Engeseth i Norsk Fysioterapeutforbund.


Psykomotorisk fysioterapi er en anerkjent og offentlig godkjent behandlingsform som tilbys av fysioterapeuter med to års videreutdanning ved offentlig høgskole. Til sammen har disse fysioterapeutene seks års spesialutdanning.

- TV Follos intervjuobjekt kaller tilbudet sitt ”psykomotorikk”. Dette begrepet brukes også av fysioterapeuter. Intervjuobjektet omtaler også fysioterapeuter, deres videreutdanning og det teoretiske grunnlaget for psykomotorisk fysioterapi. Hun villeder publikum slik at de lett kan tro at intervjuobjektet tilbyr samme behandling som fysioterapeuter, sier Elin Engeseth.

Norsk Fysioterapeutforbund legger ned store ressurser i arbeidet med å kvalitetsikre videre- og etterutdanning av fysioterapeuter. Myndighetene på sin side sikrer publikumstilbudet gjennom autorisering av fysioterapeuter.

- Disse prosessene skal den vanlige mann og kvinne slippe å sette seg inn i. Det er likevel viktig å understreke at det ikke er tilfeldig at enkelte er offentlig autoriserte behandlere mens andre ikke er det. Forskjellen ligger nettopp i lang og grundig utdanning samt offentlig kvalitetssikring, sier Elin Engeseth.

Kontaktperson:

  • Nestleder Elin Engeseth, Norsk Fysioterapeutforbund, mobil 90529033
Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser