Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Vil ha trening i arbeidstiden


Pressemelding: 54 prosent av dem som ikke har avtalefestet krav på trening i arbeidstiden, ønsker dette, viser en ny meningsmåling foretatt på oppdrag fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Mange ønsker seg også profesjonelt veiledet trening. – Fysioterapeuter er spesielt kompetente til å hjelpe denne gruppen, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.


Så få som tretten prosent av dem som er i fast arbeid oppgir at de har avtalefestet krav på trening i arbeidstiden. Samtidig er arbeidsgiver etter Arbeidsmiljøloven pålagt å stimulere arbeidstakerne til fysisk aktivitet. Ekeland er ikke overrasket over at så få har avtalefestet krav på trening i arbeidstiden.

– I mange stillinger kan det by på praktiske problemer å forlate arbeidsplassen midt i arbeidstiden for å trene. Men å stimulere til fysisk aktivitet er ikke synonymt med trening i arbeidstiden. Å oppmuntre og å belønne å sykle til arbeidsplassen er et eksempel på et alternativ, sier Ekeland.

Selv om 54 prosent ønsker seg trening i arbeidstiden, svarer 52 prosent at de synes at arbeidsgiveren i tilfredsstillende grad stimulerer til fysisk aktivitet. 72 prosent svarer at de ville hatt positivt utbytte av å være mer fysisk aktive enn de er i dag. 20 prosent i denne gruppen ønsker profesjonell veiledning.

– Vi håper at myndighetene legger rammebetingelser slik at denne gruppen i befolkningen får den hjelpen til å komme i gang som de ønsker seg. Alt tyder på at disse personene er motiverte til å gjøre en innsats, og da er det viktigste på plass. Profesjonell veiledning kan være faktoren som sikrer at denne gruppen ikke bare tar skippertak, men heller skaper et langsiktig fundament for et mer fysisk aktivt liv, sier Eilin Ekeland.

Ekeland viser til såkalte friskvernssentraler som vellykkete tilbud til personer som trenger et puff for å komme i gang med fysisk aktivitet. Dette er enheter hvor brukeren får veiledet trening for å gå fra en passiv til en aktiv livsstil.

Meningsmålingen er foretatt av Synovate MMI i august i år og baserer seg på telefonintervjuer med 1002 personer over hele landet.

Kontaktperson:

• Forbundsleder Eilin Ekeland, eilin.ekeland@fysio.no mob 41559030, (tlf 22933063)
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser