Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Tor Tvethaug ny generalsekretær i NFF

Tor Tvethaug (45) etterfølger Lene Rønning-Arnesen, som går over i ny jobb 1. januar 2006.


Tvethaug kommer fra stillingen som enhetsleder i Aurskog-Høland kommune. Tvethaug arbeidet tidligere i Røde Kors hvor han har opparbeidet seg lang organisasjonserfaring. Han er utdannet i militæret og ved idrettshøgskolen. 

Tvethaug håper å kunne tiltre i stillingen som generalsekretær 1. februar. Frem til han tiltrer vil forhandlingssjef Bente Mørck Krogdahl i NFF fungere som generalsekretær.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser