Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Svært klokt av regjeringen

Ifølge Aftenposten vil regjeringen stryke den omstridte egenandelen på fysioterapi. – Dette er et svært klokt valg av regjeringen. Den fremstår nå som sosialt ansvarlig, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.


Aftenposten skriver i dag at den omstridte egenandelen på fysioterapi for kronisk syke fjernes. Ifølge avisen er bakgrunnen press fra flere ledende politikere i både SV og Sp. Tilbaketoget skal presenteres i det reviderte budsjettet som legges frem førstkommende fredag.

– Vi forholder oss formelt til regjeringens budsjettavklaring førstkommende fredag, men velger å ha tillit at Aftenpostens kilde er troverdig. Dermed har lang tids intens påvirkningsarbeid fra NFF, brukere og andre organisasjoner båret frukter, sier Eilin Ekeland.

Hun mener at regjeringen gjør klokt i å fjerne egenandelen.

– Denne typen egenandelen håper jeg at vi ikke ser igjen. Skal brukerne belastes med en større egenandel, bør det gå ut over de ressurssterke og ikke de ressurssvake. Ved å fjerne egenandelen som Bondevikregjeringen opprinnelig foreslo, gjenvinner regjeringen sin troverdighet som sosialt ansvarlig, sier Ekeland.

Ekeland opplyser at forbundet i lengre tid har vært i dialog med departementet om andre mulige fordelingsnøkler på utgiftene til fysioterapi

– Denne dialogen vil nå fortsette, sier Eilin Ekeland.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser