Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Suksess, raseri og tapt enerett


Debattinnlegg: Lederen av Norsk forening for allmennmedisin skal ifølge Dagens Medisin rase over et utspill fra NFF om at legene har en tendens til å sykemelde lengre enn manuellterapeuter.


Av leder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)

Så lenge statens utgifter til muskel- og skjelettlidelser vedvarer å bekymre, må legene imidlertid forberede seg på at ikke bare manuellterapeutene men også nye grupper kan komme til å fylle ut legene der dette synes å være hensiktsmessig.

Bare et par dager etter legenes reaksjon på utspillet fra NFF i Dagens Medisins utgave 18. oktober, la regjeringen frem forslag om at manuellterapeutene skal få utvidet sykemeldingsrett. Manuellterapeutenes primærkontaktrolle oppfattes som vellykket og nå foreslår regjeringen at manuellterapeutene kan sykemelde i opptil tolv uker.

Lægeforeningen er kritiske til manuellterapeutenes primærkontaktrolle. Vi har imidlertid litt problemer med å se hvilken trussel sykemeldingsretten utgjør mot publikum og legestand. Eller sagt på en annen måte, vi forstår svært godt hvorfor regjeringen ønsker å forsøke flest mulig tiltak for å redusere sykefraværet. Vi kan heller ikke helt se hvordan sykemeldingsrett til nye grupper høykvalifisert og offentlig autorisert helsepersonell svekker legenes autoritet.

NFF arbeider for at flere faggrupper innen fysioterapi blir primærkontakter. Vi snakker altså ikke lenger om bare manuellterapeutene, men nye grupper fysioterapeuter med videreutdanning som for eksempel fysioterapeuter innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og idrettsfysioterapi. Legene bør altså være forberedt på at manuellterapeutenes primærkontaktrolle er mer enn et blaff.

Vi kan gjerne ta en diskusjon om hvordan tallene fra NAV om manuellterapeutenes sykemeldingslenge kan tolkes. Vi vet at manuellterapeutene ikke bare legger kraftig vekt på aktivisering men også får anledning til å sette inn fysioterapitiltak tidlig i sykdomsforløpet. At forklaringen på kort sykemeldingslengde er at manuellterapeutene hovedsakelig har pasienter med kortvarige og beskjedne plager, mener vi er en udokumentert uttalelse fra Norsk forening for allmennmedisin.

(Dette debattinnlegget er publisert i Dagens Medisins utgave 1. november 2007)

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser