Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Stor tiltro til fysioterapeuter i befolkningen

Pressemelding: Ni av ti spurte har stor tiltro til fysioterapeuter når det gjelder behandling av muskel- og skjelettplager. Av dem som har fått fysioterapibehandling for slike plager, vil ni av ti også anbefale fysioterapi til familie og venner. Fysioterapeuter er dessuten den yrkesgruppen som flest vurderer som spesielt effektive i å redusere sykefraværet. Dette er noen av konklusjonene i en undersøkelse som Synovate nylig har gjennomført for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). – Vi konstaterer med stor glede at folk verdsetter fysioterapeutenes tjenester og kompetanse høyt, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.


En tilsvarende undersøkelse av tiltro til fysioterapeuter og erfaring med fysioterapibehandling ble gjennomført i 2004. Årets undersøkelse viser at en god tiltro i 2004 er blitt ytterligere styrket på flere områder. Det gjelder blant annet behandlingen av muskel- og skjelettplager generelt, arbeidet med å redusere sykefraværet og tilfredsheten med behandling og rådgivning som er gitt den enkelte.

Livsstil og psykisk helse
Mer enn hver tredje spurte i 2010 mener at fysioterapeuter er spesielt egnet til å veilede overvektige til å få en sunnere livsstil. Dette er en betydelig økning siden 2004. Nest etter fastlege/spesialist er fysioterapeutene også den gruppen* som flest nevner som spesielt egnet til å gi et tilbud til personer med lettere psykiske plager. – Kunnskapen blant folk om hva fysioterapeuter kan hjelpe dem med, er åpenbart blitt bredere de senere årene, sier forbundsleder Eilin Ekeland.

Fysioterapi i kommunene
Åtte av ti spurte mener at tilgjengelighet til fysioterapi i hjemkommunen er meget viktig. Ved siden av behandling av muskel- og skjelettlidelser er det særlig fysioterapitjenester rettet mot barn, unge og eldre og livsstilsendringer og fysisk aktivitet som etterspørres. Et klart flertall av de spurte (65 %) mener for eksempel at fysioterapitjenester for hjemmeboende eldre vil redusere behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

– Undersøkelsen viser et klart misforhold mellom befolkningens forventninger til kommunale helsetjenester av høy kvalitet og den faktiske utviklingen i kommunene, sier Eilin Ekeland. Offentlig statistikk viser at det i forhold til innbyggertallet er blitt færre fysioterapeuter i kommunene siden 2002. – Det rammer ikke minst barn og eldre og den kommunale innsatsen innen forebygging og rehabilitering, to nøkkelområder i samhandlingsreformen, avslutter NFFs forbundsleder.

Kontaktperson:

* Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om sin tiltro til ti ulike grupper: fastlege/spesialist, kiropraktor, fysioterapeut (inkl. manuellterapeut), akupunktør, ergoterapeut, homøopat, naprapat, osteopat, aromaterapeut og healer.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser