Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Stadig flere opereres

Pressemelding: De siste åtte årene har det vært en eksplosiv økning i antall ortopediske operasjoner på norske sykehus. Disse pasientene trenger hjelp til opptrening. Dessverre er det ikke blitt flere fysioterapeuter til å hjelpe pasienter på beina igjen. 


Mange blir gående passive altfor lenge, fordi de ikke tilbys behandling. Fra 1999 til år 2007 økte antallet ortopediske inngrep ved norske sykehus med 57 prosent. Eksempelvis økte antallet prosedyrer på skulder og overarm med hele 177 prosent og på kne og legg med 64 prosent. Dette viser tall som Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har hentet inn fra Norsk Pasientregister/Helsedirektoratet. 

30 000 flere – samme knappe ressurser
Når stadig flere personer blir operert i skulder eller kne, trenger man også mer fysioterapi for å hjelpe alle disse tilbake til et aktivt liv. Men antallet fysioterapeuter står på stedet hvil. Oppunder 30 000 flere pasienter må kjempe om de samme knappe ressursene i dag, sett i forhold til situasjonen for åtte år siden.

Fysioterapeuter melder til NFF at nyopererte ofte prioriteres. Det betyr at andre pasientgrupper får lide. Ofte blir sykemeldte skjøvet bakover i køen.

– Resultatet blir at altfor mange blir gående passive altfor lenge. Det snakkes mye om å legge til rette for å få folk raskt tilbake til et aktivt liv på arbeid og i fritiden. Men uten fysioterapibehandling, blir mange parkert på utsiden av arbeidslivet og andre viktige arenaer, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF. Ekeland er opptatt av de store negative konsekvensene et manglende fysioterapitilbud får for enkeltmennesker. Samtidig peker hun på hvordan null satsing på rehabilitering og fysioterapi koster samfunnet mye i form av lange sykemeldinger og enorme utgifter til passive trygdeytelser.

På tvers av faglige retningslinjer
Det er godt kjent at pasienter med muskel- og skjelettlidelser har utbytte av behandling med fysioterapi. Faglig veiledet opptrening er ofte avgjørende for om en person blir rehabilitert etter en operasjon. Men det er absolutt ikke alltid operative inngrep er beste behandlingsform. 

– Eksempelvis slår nye faglige retningslinjer ettertrykkelig fast at for personer med knelidelser (osteoarthritis) bør øvelser og trening være behandlingsformen som gis førsteprioritet. Her må fysioterapeutene gis en sentral rolle. Retningslinjene sier at operasjon bør være tredjevalget. Tallene vi har innhentet viser at man setter inn støtet i helt feil ende: Massive ressurser på operative inngrep, null satsing der forskningen slår fast at resultatene blir best, sier Eilin Ekeland.

Fakta:

· I 1999 ble det gjennomført 92 351 ortopediske prosedyrer på 61 338 personer på norske sykehus. (Kilde: Helsedirektoratet - Norsk Pasientregister.)

· I 2007 var tilsvarende tall 144 835 prosedyrer på 89 268 personer.

· I 2000 var antallet fysioterapiårsverk i norske kommuner 3 163. (Tallene er hentet fra SSB/Kostra. SSB fraråder å bruke 1999-tall, fordi det hefter usikkerhet ved kommunes registreringer før år 2000).

· I 2007 var antallet fysioterapiårsverk fortsatt på 1999-nivå: 3 280 årsverk.

Kontaktperson:

• Forbundsleder Eilin Ekeland, eilin.ekeland@fysio.no mob. 415 59 030, (tlf. 22 93 30 63).
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob. 934 24 999, tlf. 22 93 35 67.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser