Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Skolene uten fysioterapeuter


Pressemelding: Norsk skolebarn, deres foreldre og lærere er heldige hvis de møter fysioterapeuter én gang i løpet av tiden de går på barne- og ungdomsskolen.


– Fysioterapeuters kompetanse er svært viktig på skolene, men denne delen av skolehelsetjenesten blir ikke prioritert, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Torsdag delte NFF ut 300 treningstrøyer med slagordet ”Min medisin er fysisk aktivitet” på Sagene skoles aktivitetsdag på Voldsløkka i Oslo.

– Hensikten er å bidra til å gjøre barn glade i fysisk aktivitet, sier Eilin Ekeland.

De senere års utvikling av bemanningssituasjonen innen skolehelsetjenesten er beskrevet i blant annet i rapporten ”Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren”. Utviklingen viser at det har vært en nedgang på 40 årsverk fysioterapi i skolehelsetjenesten i perioden 2002-2004.

I 2005 var det 231 fysioterapiårsverk knyttet til helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Det er store variasjoner mellom kommunene. I 2006 var det blant annet 33 fysioterapiårsverk i skolehelsetjenesten i Oslo, mens det i Møre og Romsdal var 4 årsverk. Fysioterapitjenesten er nærmest fraværene i ungdomsskolen og videregående i hele landet.

– Reduserte ressurser til fysioterapitjenester i kommunen, samtidig med et økende antall barn med funksjonsnedsettelser innebærer at det arbeides lite med forebyggende og helsefremmende tiltak i skolehelsetjenesten, sier Ekeland.

Tall fra Drammen kommune understøtter påstanden. Bare ti prosent av tiden til fysioterapeutene brukes til forebyggende - og helsefremmende arbeid. Samtidig viser både forskning og erfaring at skolene ønsker bistand til det helsefremmende arbeidet med tilrettelegging av fysisk aktivitet og et godt fysisk og psykisk skolemiljø.

Ekeland sier mange barn har behov for tilrettelagt fysisk aktivitet. Eksempler på barn i denne gruppen er barn med ulike atferdsforstyrrelser, med astma, overvektige, barn som har ulike psykiske lidelser og barn med motoriske problemer.

Kontaktpersoner:

• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser