Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Seier til fysioterapeutene i Osterøy

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har vunnet nok en rettslig seier over en kommune som reduserte fysioterapeutenes driftsavtaler.


Tirsdag ble det klart at fysioterapeutene i Osterøy kommune både får beholde hele driftsavtalen sin samt erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.
Osterøy kommune hadde sagt opp hver av driftsavtalene med 25 prosent. Dommeren i Nord-Hordaland tingsrett slo 3. august fast at disse oppsigelsene er ugyldige. Kommunen ble også idømt saksomkostninger. Dommeren gir ikke uttrykk for tvil, noe forbundsleder Anne L. Lexow i NFF er svært glad for.

– Dette viser at vårt utgangspunkt er riktig. Driftsavtalene har en sterk juridisk beskyttelse, sier hun.

Dommeren konstaterer at oppsigelsene i Osterøy kommune er usaklige. I tillegg er kommunens saksbehandling mangelfull.

Dette er tredje søksmålet NFF reiser for at fysioterapeutene skal få beholde driftsavtalene de har med landets kommuner slik det er regulert i kommunehelsetjenesteloven.

– To saker er nå vunnet og begge disse sakene gjelder KS-området. Denne dommen er ekstra viktig fordi dommeren har foretatt en dyptpløyende drøfting av de forskjellige sidene av saken. Med en så klar konklusjon, bør andre kommuner erkjenne at de ikke kan kutte det private fysioterapitilbudet, sier Anne Lexow.

Kontaktpersoner:
• Norsk Fysioterapeutforbund, forbundsleder Anne Lexow, mobil 90843950

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser