Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Savner effektive virkemidler i kommunehelsetjenesten

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener at statsbudsjettet for 2011 mangler konkrete ambisjoner for fysioterapitjenestene i kommunene. – Vi savner effektive virkemidler som sikrer at kommunene betaler for de tjenestene folk har krav på. Vi er heller ikke fornøyd med ressursene og tiltakene innenfor forebyggende og helsefremmende tiltak og rehabilitering og habilitering, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.


NFF mener videre at verdighetsgarantien er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig, virkemiddel for å gi behandlings- og pleietrengende et tilbud av tilstrekkelig kvalitet. – Det kreves også større bredde i tjenestene for å gi mening til en slik garanti, ikke minst for å gi mennesker på institusjon den behandlingen og aktive omsorgen de trenger, fortsetter forbundsleder Ekeland i NFF.

Statsbudsjettet legger opp til økt bruk av rammefinansiering og mindre øremerking i finansieringen av kommunale tjenester. – Vi savner effektive virkemidler som sikrer at kommunene betaler for de tjenestene folk har krav på, fremholder Ekeland. Hun legger til at planene for finansiering gjør den lovpålagte fysioterapitjenesten i kommunene utsatt for nedprioriteringer, med lengre ventelister og et dårligere tilbud til eldre, kronikere og andre sårbare grupper som resultat.

NFF er tilfreds med at arbeidet med samhandlingsreformen trappes opp. Det er også positivt at frisklivssentraler og forebygging av ulykker er omtalt som tiltak kommunene bør satse på. Likevel er bevilgningene lavere enn forventet. – Vi etterlyser særlig konkrete tiltak for å følge opp de politiske signalene om å satse på forebygging og helsefremmende tiltak, rehabilitering og habilitering, sier Eilin Ekeland, som legger til at et betydelig kutt i bevilgningene til folkehelsearbeid gir ytterligere grunn til bekymring.

Det loves ingen innsatsstyrt finansiering av fysioterapeutisk poliklinisk virksomhet på sykehusene i 2011. NFF frykter at det vil gi kutt i sykehusenes bassengtilbud og annen poliklinisk virksomhet.

Når det gjelder den nye refusjonsordningen for fysioterapibehandling i utlandet som omtales i statsbudsjettet, ber NFF om ordninger som gjør at behandleren kan sende oppgjør på vegne av pasienten.

Kontaktperson:

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser