Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Regjeringens ubarmhjertige krav

Debattinnlegg: Regjeringen mener at fri behandling for de kronisk syke koster for mye. I statsbudsjett for 2005 kommer derfor et forslag om at denne pasientgruppen skal betale kr 45,- for hvert besøk hos fysioterapeuten.


Av forbundsleder Anne Lexow, Norsk Fysioterapeutforbund

Det var stille om den nye egenandelen da forslaget til budsjett ble lagt frem. Det må jo være ganske pinlig for regjeringen at det moderne Norge skal spare 265 millioner kroner på denne måten, spesielt på bakgrunn av at helseminister Ansgar Gabrielsen sa følgende i Helse Vests informasjonsavis nr. 3/2004: ”Eg vil også følgje ekstra nøye med på rusomsorga og korleis kronikarane blir behandla.” Resultatet av det årvåkne blikket ble krav om nye egenandeler for fysioterapi. Forstå det den som kan.

Én av gruppene som rammes av det nye forslaget er multippel sklerosepasienter. Ifølge MS-forbundet har mange av medlemmene så stram økonomi at de nå må vurdere nøye om de har råd til fysioterapibehandling.

Men det nye forslaget gjelder ikke bare denne diagnosen. Fra gutten i rullestol til parkinsonpasienten – alle skal nå få merke at regjeringen er ubekvem med den utgiften de representerer for samfunnet. Er dette et akseptabelt signal fra regjeringen?

Kronisk syke får fysioterapibehandling for revmatologiske og nevrologiske lidelser og smerteproblematikk. Målet med behandlingen er å vedlikeholde funksjonsnivået og å fange opp kroppslige endringer som krever justert behandling. Disse pasientene er de sykeste i samfunnet og de trenger jevnlig kontakt med fysioterapeuten slik at de kan utfolde seg og fungere så godt som mulig. Samtidig forebygger behandlingen nye problemer. Uten behandling trenger pasienten mer hjelp, noe som derfor koster samfunnet mer.

I Norge vil vi helst tro at de sterke hjelper de svake. Derfor må Stortinget følge med i budsjettbehandlingen og se de kronisk syke rett i øynene når de tar stilling til om gutten i rullestolen eller parkinsonpasienten er et så stort problem for helsenorge at han skal betale en ny egenandel hver gang han er hos fysioterapeut.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser