Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Regjeringen bløffer om skjerming av pasienter

Debattinnlegg sendt Dagens Medisin: Det er åpenbart at ytterst få pasienter klarer å forbruke så store volum helsetjenester at de når taket og skjermingen begynner å virke, skriver leder i NFFs Privat Råd, Roar Høidal.


Av leder Privat Råd, Norsk Fysioterapeutforbund, Roar Høidal
Regjeringen påstår i forslaget til revidert nasjonalbudsjett at storforbrukere av helsetjenester skjermes bedre når taket på egenandelstak 2 senkes med kr. 1000,-. Det er åpenbart at ytterst få pasienter klarer å forbruke så store volum helsetjenester at de når taket og skjermingen begynner å virke.

Med virkning fra 1. juli 2004 foreslår regjeringen å innføre en egenandel på 25 kroner per behandling for pasienter som hittil har hatt rett til fri behandling hos fysioterapeut. Dette gjelder kronisk syke pasienter. Helsedepartementet skriver at "Denne egenandelen vil inngå i ordningen med egenandelstak 2, og tiltaket må ses i sammenheng med at egenandelstak 2 foreslås satt ned til 3500 kroner slik at skjermingen bedres."

Prøver departementet å lure publikum? I 2005 må pasienter behandles tre ganger per uke i 45 uker for å nå egenandelstaket med fysioterapibehandling. En forsvinnende del av pasientene kommer i nærheten av å nyte godt av det departementet kaller bedre skjerming. Da hjelper det lite at ”informasjonen om egenandelstak 2 samtidig vil bli styrket".

Når regjeringen ønsker å spare, bør den etter Norsk Fysioterapeutforbunds mening heller foreta en konsekvensutredning og vurdere alvorlighetsgraden av ulike lidelser. Først med en slik utredning kan regjeringen få det nødvendige grunnlag for helsepolitisk fornuftige forslag om justeringer av pasientens egenbetaling av fysioterapi.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser