Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Rana kommune rydder opp

Debattinnlegg: Rana kommune rydder opp i driftsavtalene med fysioterapeutene når de nå lyser ut to hele driftsavtaler og to faste stillinger fremfor ni delvise avtaler.


Av forbundsleder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund
I avtalen mellom KS/RTV og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) står det at utlysning av reduserte driftsavtaler kan skje når behovet ikke er en full stilling. I Rana har driftsavtalene blitt stykket opp på ni hjemler hvor alle arbeidet full tid. Slik har kommunen spart penger. Den enkelte fysioterapeuts inntekt ble imidlertid mye mindre enn hva de har krav på i henhold til sentrale avtaler. NFF setter derfor pris på at Rana kommune nå rydder opp i de midlertidige og delvise driftsavtalene.

Kommunen skal også ha honnør for å ha gjort en grundig vurdering av kommunens behov for fysioterapitjenester. En slik behovsanalyse gir kommunen et godt grunnlag for å utlyse de fire stillingshjemlene som kommunen har konkludert med at publikum trenger. I tillegg planlegger kommunene å bygge ut tilbudet videre. NFF vil arbeide videre for å få gjennomslag for at fysioterapi er god samfunnsøkonomi.

Etter avklaringen som nå er gjort i Rana vil innbyggerne i kommunen være sikret et gjennomtenkt tilbud og fysioterapeutene som får driftsavtaler vil være sikret en stabil inntekt.

Mange kommuner forsøker å kutte i det fysioterapitilbudet som publikum har krav på etter Kommunehelsetjenesteloven. I økende grad må NFF gå til retten med disse sakene og retten har så langt gitt NFF medhold.

I Rana kommunes er det imidlertid fattet vedtak som er i tråd med gjeldende regelverk. Dette setter NFF stor pris på.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser