Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

RNB: Enklere å satse forebyggende

Pressemelding: Regjeringen stopper den varslete reduksjonen i tilskuddet til den kommunale fysioterapitjenesten i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag. – En viktig seier for det forebyggende folkehelsearbeidet, sier forbundsleder Eilin Ekeland.


Regjeringen kuttet kraftig i fastlønnstilskuddet i statsbudsjettet for 2006. Begrunnelsen var at de kommunalt ansatte fysioterapeutene skulle innføre en egenandel på 50 kroner per pasientkonsultasjon og dermed øke de kommunale inntektene.
– Vi er urolige for at en slik politikk vil bety en dreining av fysioterapitjenesten fra forebyggende arbeid til oppgaver som skulle gi offentlige inntekter. Dagens budsjettforslag gir mindre grunnlag for en slik uro. Det berømmer vi regjeringen for, sier Eilin Ekeland.
Hun understreker likevel at det er et klart behov for å regulere fastlønnstilskuddet til fysioterapeuter opp.
– Siden fastlønnstilskuddet har stått stille i tre år, bør dette skje i statsbudsjettet til høsten. I praksis går derfor tilskuddet ned, sier Ekeland.
Hun var tidligere denne uken svært positiv til at Regjeringen strøk den omstridte egenandelen på fysioterapi.
– Dette er et svært klokt valg av regjeringen. Den fremstår nå som sosialt ansvarlig, sier forbundsleder Ekeland.
Ekeland mener at egenandelsløsningen er et direkte resultat av lang tids intens påvirkningsarbeid fra NFF, brukere og andre organisasjoner båret frukter.
– Denne typen egenandelen håper jeg at vi ikke ser igjen. Skal brukerne belastes med en større egenandel, bør det gå ut over de ressurssterke og ikke de ressurssvake. Ved å fjerne egenandelen som Bondevikregjeringen opprinnelig foreslo, gjenvinner regjeringen sin troverdighet som sosialt ansvarlig, sier hun.
Ekeland opplyser at forbundet i lengre tid har vært i dialog med departementet om andre mulige fordelingsnøkler på utgiftene til fysioterapi
– Denne dialogen vil nå fortsette, sier Eilin Ekeland.

Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser