Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Priv.til red.: Jeg går til skolen - Beveg deg

Fysioterapeutene vil inspirere skolebarn til å gå til skolen. I neste uke deler fysioterapeutene ut t-skjorter til førsteklassinger på et utvalg skoler forskjellige steder i Norge.


Utdelingen er en del av forbundets kampanje "Beveg deg". Motivet på t-skjortene er en fargeglad tegning og teksten ”Jeg går til skolen”. T-skjortene til førsteklassingene blir i løpet av uke 35 delt ut ved enkelte skoler i:

  •  Oslo
  •  Akershus
  •  Nordmøre og Romsdal
  •  Vest-Agder
  •  Nord-Trøndelag
  •  Oppland
  •  Sunnmøre

Vi inviterer pressen til å delta ved utdelingen av t-skjorter:

 Kontaktpersoner i NFF
 

 Fylke
 

 Skole
 

 Tid
 

 Informasjonsleder Harald Nyquist, mobil 93424999
 

 Oslo
 

 Ullevål skole
 

 Mandag 23.08 kl 09.00
 

 Informasjonsleder Harald Nyquist, mobil 93424999
 

 Akershus
 

 Fjellhamar skole
 

 Onsdag 25.08 kl 10.00
 

 Avdelingsleder Tone Ness mobil 91641069/99745410
 

 Vest-Agder
 

 Hellemyr skole
 

 Mandag 23.august, kl.09.30
 

 
Avdelingsleder Beate Golten, mobil 99501849
 FYSAK Øyer kommune v/ Inger Lise Sæterbakken Jevne, mobil 97757510
 

 Oppland
 

 Aurvoll skole, Solvang skole og Vidarheim skole i Øyer kommune
 

 Mandag 23. og tirsdag 24. august etter nærmere avtale
 

 Styremedlem Reidun Flem, mobil 91577538, styremedlem Hanne Elde, mobil 98823879
 

 Sunnmøre
 

 Øyre skule, Volda og evt. Valderøy skule
 

 
Onsdag 25.08
 Kl. 9.30
 

 Avdelingsleder Rønnaug Helstad, mobil 90870559
 

 Nordmøre og Romsdal
 

 Avklares i uke 35
 

 -
 

 Avdelingsleder Tove Vannes Sundby, mobil 41406758
 

 Nord-Trøndelag
 

 Avklares i uke 35
 

 -
 

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser