Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Politikerne vil beholde det autoriserte helsepersonellet

Pressemelding: Arbeiderpartiet, SV, Fremskrittspartiet og Krf mener at de offentlig finansierte helsetjenestene i kommunene skal utøves av autorisert helsepersonell. – Et politisk flertall har nå innsett hvor fatalt det kan bli å støtte Bernt-utvalget, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).


NFF har spurt partiene på Stortinget om de mener at kommunale helsetjenestene skal utøves av autorisert helsepersonell. Ekeland mener at de partienes svar må bety at publikum vil bli sikret en forsvarlig kommunehelsetjeneste. 

Sakens bakgrunn er at kravet om at kommunen skal tilby helsetjenester utført av autorisert helsepersonell ikke lenger er en del av lovteksten i forslaget fra Lovutvalget for bedre harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen. Stortinget skal behandle innstillingen i neste stortingsperiode.

NFFs undersøkelse viser at fire partier mener at kommunene må ansette autorisert helsepersonell mens tre partier ikke gir et forpliktende svar. De fire partiene som støttet kravet om autorisert helsepersonell representerer omtrent to tredjedeler av velgerne.

– Vi er usikre på om partiene som ikke gir et forpliktende svar har forstått konsekvensene av Bernt-utvalgets innstilling. Vi kan i fremtiden risikere at kommunene kan velge å tilby deg med muskel- og skjelettplager en massør med et helgekurs fremfor en offentlig autorisert fysioterapeut med fire års utdanning, sier Ekeland.

Venstre begrunner sin reservasjon i forhold til krav om autorisasjon med mangel på viktige personalgrupper i årene som kommer. Dette reagerer Eilin Ekeland på.

– Det er et overskudd av fysioterapeuter på markedet. Mange fysioterapeuter må ta arbeid hvor de ikke får brukt sin kompetanse, sier hun.

Høyre skriver at de ennå ikke har tatt stilling i saken. Senterpartiet skriver at de er opptatt av høy kompetanse i helsetjenesten, men besvarer ikke spørsmålet om autorisasjon.

– Vi har god tro på at alle partiene til slutt ikke vil åpne for at kommunene skal kunne fylle kommunehelsetjenesten med personer med vilkårlig bakgrunn. Men vi er ikke beroliget før saken er endelig avklart, sier Eilin Ekeland.

Norsk Fysioterapeutforbund har tidligere krevd en omfattende konsekvensutredning før Stortinget kan behandle Bernt-utvalgets utredning ”Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene”.

Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser