Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Politikerne ubekvemme med operasjon fremfor opptrening

Pressemelding: Helseforetakene som velger operative inngrep der opptrening hadde vært et godt alternativ møter politisk motbør. – Vi håper at politikerne følger opp med handling slik at flere pasienter som kan bli friske med opptrening slipper operasjon, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).


NFF har spurt partiene på Stortinget om deres holdning til at Innsatsstyrt finansiering (ISF) ved helseforetakene gjør at operasjoner ofte prioriteres fordi det økonomisk sett lønner seg framfor trening og forebygging. For eksempel er trening mot urinlekkasje mer effektivt enn operasjon og helt uten bivirkninger ifølge forskere ved Norges Idrettshøgskole. 

– Svarene fra partiene viser at de er tydelig ubekvemme med en slik situasjon, sier Eilin Ekeland.

Partiene som er tydelig ubekvemme med at operasjoner gjøres der opptrening er et godt alternativ er Frp, SV, KrF og Venstre. ”Hvis det skjer at helseforetakene av lønnsomhetsårsaker prioriterer operative inngrep fremfor veiledet trening, er Venstre ikke bekvem med situasjonen.”, svarer Venstre. ”Vi mener at spesialisthelsetjenesten skal finansieres etter medisinske kriterier, ikke etter hva som fremstår som mest lønnsomt for det enkelte foretak, og det må legges større vekt på blant annet forebygging og rehabilitering i helseforetakene”, svarer SV.

Partiene Høyre, Ap og SP er mindre tydelige. Høyre skriver likevel at ”svakhetene med ISF-systemet er vel kjent”. Arbeiderpartiet påpeker at de var uenige med regjeringspartiene og FrP i fordelingen mellom rammefinansiering og ISF. Senterpartiet svarer at partiet ”er opptatt av et helhetlig behandlingstilbud som tar utgangspunkt i forbyggingstanken og som prioriterer rehabilitering.”

– Alt i alt viser svarene fra partiene at de er klar over at dagens finansieringsløsning ved helseforetakene kan gi uønskete utslag. Vi håper at publikum i neste stortingsperiode vil erfare at politikerne retter opp de skjevhetene dagens system har og at flere får hjelp uten operasjon. Fysioterapi er uten bivirkninger, har mange positive bieffekter og gir pasienten hovedrollen i behandling. På sikt blir mange pasienter selvhjulpne, sier Eilin Ekeland.

 Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser