Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pensjonistene mister balansen

Pressemelding: For få eldre forstår betydningen av balanse- og styrketrening for å forebygge fall. Dette mener hele 92 prosent av norske fysioterapeuter.


2879 fysioterapeuter har svart i Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) spørreundersøkelse om eldre og fysisk aktivitet.

– De entydige svarene fra fysioterapeutene tyder på at enkle tiltak blant eldre kan gi store psykiske og fysiske gevinster for den enkelte, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

30 prosent av de over 65 år og 40-50 prosent av de over 80 år, faller minst en gang hvert år. Skader som følge av fall er den hyppigste enkeltårsaken til innlegging i sykehus hos eldre og er en viktig årsak til nedsatt funksjonsevne og tidlig død.

– To av ti eldre kunne unngått fall hvis de fikk veiledning fra fysioterapeut. Hovedinnsatsen i veiledningen er balansetrening og styrkeøvelser gjennomført hjemme, sier Ekeland.

Undersøkelsen blant fysioterapeutene viser også en enighet om at bevisstheten om den enkeltes mulighet til å påvirke funksjonsgraden i alderdommen ikke er god nok. 89 prosent av fysioterapeutene er enige i en påstand om at for få eldre erkjenner risikoen for redusert selvhjulpenhet på grunn av for lite fysisk aktivitet.

Ekeland sier at for at folk skal få det bra når de er gamle, trenger kommunehelsetjenesten å omprioritere sine ressurser til mer forebyggende arbeid. Dermed kan de eldre kan få den informasjon og støtte som de trenger for å opprettholde aktiviteten, øke livskvaliteten og bli mindre avhengige av hjelp og pleie.

– Samtidig er det viktig at publikum tar ansvar selv og erkjenner sammenhengen mellom en aktiv livsstil og en god alderdom, sier Ekeland.

Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser