Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Pasientene undervurderes

Pressemelding:Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) reagerer på at nok et offentlig utvalg foreslår å svekke publikums rett til å bli behandlet av autorisert helsepersonell.


– Bare fysioterapeuter kan utøve fysioterapi. Å hevde noe annet er å undervurdere pasientene, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

Wisløffutvalget hevder at det viktigste for pasienten ikke er hvem som gir hjelpen, men at de får god hjelp. Tidligere i år utelot Bernt-utvalget kravet om at kommunen skal tilby helsetjenester utført av autorisert helsepersonell fra lovteksten.

– Utvalgene har ikke tatt tjenesteyternes krav til kvalifikasjoner og dokumenterte behandlingsmetoder inn over seg. Det må være en misforståelse å hevde at det er irrelevant for pasienten hvem som yter behandling eller hjelp, sier Elin Ekeland.

Hun sier at helsepersonellgrupper som for eksempel fysioterapeuter, yter veldokumentert fysioterapi som ikke kan ytes av annet helsepersonell.

Ekeland mener også at Wisløffutvalget legger for lite vekt på nyutskrevne pasienter med behov for behandling hos fysioterapeuter. Dette utgjør en stor gruppe pasienter.

– Helsereformen har gitt færre liggedøgn og mer dagkirurgi og flere pasienter har blitt behandlet. Dermed øker tilstrømningen til fysioterapitjenesten kraftig, men uten tilhørende nye personalressurser og økonomiske midler. Økte ressurser er helt nødvendig for å ta imot disse pasientene, sier Eilin Ekeland.

Utvalget har etter NFFs mening en stor slagside mot pleie og omsorg, mens det legges for lite vekt på å sikre pasientene aktiv rehabilitering.

Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser