Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

På tide med faglig basert modernisering

Debattinnlegg: Moderniseringen i helsesektoren har gått så langt at pasienter nå risikerer å ikke få best behandling som følge av moderniseringen.


Da er det på tide å stoppe opp og heller sette fokus på faglig sett korrekt behandling.

Av Eilin Ekeland, forbundsleder Norsk Fysioterapeutforbund

Modernisering og omstilling i offentlig sektor har vært en viktig oppgave de siste årene. Siden helsesektoren utgjør en vesentlig del av offentlig sektor, har den også blitt gjenstand for denne moderniseringen. Et viktig element i diskusjonene om privatisering, kjøp av tjenester, bestiller-utfører modeller og innsatsstyrt finansiering har imidlertid manglet. Handler en god og effektiv helsetjeneste bare om å organisere og finansiere den på en effektiv måte? Må ikke TILTAKENE som helsetjenesten tilbyr befolkningen granskes vel så grundig?

Hvorvidt helsetjenesten leverer de tiltakene som faktisk virker, har i alt for liten grad blitt gjenstand for oppmerksomhet. Gir vi riktig behandling til riktig tid? Får den slagrammede pasienten tilbud om en rehabilitering med effekt? Får ryggpasientene den mest effektive behandling?

Både Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fokuserer på kvalitet i helsevesenet og på at pasienter og brukere tilbys de mest effektive tiltakene. Dette er nemlig dessverre ingen selvfølge og derfor trenger helsesektoren modernisering også på dette området. Nå må helsemyndigheter, moderniseringsmyndigheter og politikere snakke sammen og etterspørre denne kvaliteten og ikke bare fokusere på den mest ”lønnsomme” organiseringen.

De moderne organiseringsmodellene er i noen tilfeller til hinder for at vi tilbyr den mest effektive behandlingen. For eksempel viser forskningen at trening er et mer effektivt tiltak for urininkontinens hos kvinner enn operasjon, men operasjon blir likevel valgt fordi sykehusene tjener på dette.

Fysioterapeuter krever at den nye regjeringen utvider moderniserings- og omstillingsbegrepet i helsesektoren til også å omfatte hva som faglig sett er mest effektivt.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser