Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Oslo barberer fysioterapitjenesten

Mer enn 22 kommunale fysioterapistillinger vil forsvinne i Oslo hvis bydelene får viljen sin.


– Spesielt funksjonshemmede og eldre som tidligere fikk hjelp hjemme vil bli rammet, sier forbundsleder Anne Lexow i Norsk Fysioterapeutforbund. Hun sier at konsekvensen for pasientene kan bli dramatiske.

– Mange pasienter som tidligere har kunnet bo hjemme kan nå bli tvunget til å flytte til pleieinstitusjoner. Kuttforslagene er hjerteløse, sier Anne Lexow.

Hardest rammet blir tilbudet i bydel Nordstrand hvor det er foreslått å kutte mer enn ti stillinger. Etter det foreslåtte kuttet vil hjemmefysioterapitjenesten for voksne være nedlagt.

Også i Vestre Aker blir situasjonen prekær. Her vil bydelen kutte fire og et halvt årsverk. Bydelen har en høy andel funksjonshemmede som er totalt avhengige av fysioterapeut for å klare seg i hverdagen.

– Etter forslaget til nytt budsjett i Vestre Aker vil voksne ikke lenger ha tilbud fra bydelsansatte fysioterapeuter. Stilingene er strøket i budsjettet og kun tre årsverk til barnefysioterapi gjenstår, sier Anne Lexow.

Stillingene i bydelen foreslås lagt ned uten at de privatpraktiserende fysioterapeutene gis større ressurser.

Kuttene blir enda mer dramatiske sett i lys av at samarbeidende helsefag slik som ergoterapi også er foreslått drastisk redusert.

Kontaktpersoner:

  •  Norsk Fysioterapeutforbund, forbundsleder Anne Lexow, mobil 90843950
  •  Norsk Fysioterapeutforbund, leder avdeling Oslo Henriëtta Richter, mobil 99030661
Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser