Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Ny lov vil svekke folkehelsen

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) krever omfattende konsekvensutredninger før Stortinget kan behandle Berntutvalgets utredning ”Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene”.


– Blir lovforslaget vedtatt slik det foreligger nå vil det åpenbart bidra til å svekke folkehelsen, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

Fysioterapeutene mener at det er en risiko for at folk flest ikke vil forstå rekkevidden av endringsforslagene før det er for sent. De har derfor skrevet en sjeldent kritisk høringsuttalelse.

– Lovforslaget er dårlige nyheter for den vanlige mottaker av helsetjenester i Norge. Blir forslaget vedtatt er morgendagens innhold i kommunehelsetjenesten praktisk talt i det blå mens det i dag er klart definert, sier Ekeland.

Kommunens plikt i dag til å sørge for at helseaspektet blir ivaretatt i alle aktiviteter, er borte i forslaget til lovtekst. Diagnostisering og behandling er blitt borte fra oppgavelista i forslaget til lov.

– Habilitering og rehabilitering er nevnt, men ikke presisert i forhold til hvem som skal utføre det og i hvilket omfang. Resultatet kan bli at hvis kommunene må frem med sparekniven, kan det ramme helseområdet på en måte innbyggerne ikke aner omfanget av, sier Eilin Ekeland.

– Kommunene kan få store problemer med å prioritere helsetjenester hvis loven ikke fastsetter et minimumskrav. Utvalget uttaler at framtidas helsetjenester skal ta utgangspunkt i det enkelte individs etterspørsel. Dette er positivt men det blir verdiløst hvis kommunen ikke lenger har en plikt til å til å til tilby et minimum av tjenester med god kvalitet innen en viss tid, sier Ekeland.

Hun spør om vi kan få en helsetjeneste for den som er best til å etterspørre tjenester.

Kravet om at kommunen skal tilby helsetjenester utført av autorisert helsepersonell er ikke lenger en del av lovteksten. Dette reagerer Ekeland spesielt på.

– Kommunene kan dermed velge å tilby deg med muskel- og skjelettplager en massør med et helgekurs fremfor en offentlig autorisert fysioterapeut med fire års utdanning. Dette er et helsepolitisk jordskjelv som fysioterapeutene er nødt til å reagere på, sier Ekeland

Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser