Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ny egenandel en skamplett for regjeringen

Leder av PFG kommer i et debattinnlegg til Bergens Tidende med sterk kritikk av regjeringens forslag om nye egendel for kronikere. Se også Stavanger Aftenblad: Regjeringen svikter de fattige og syke.


Av fysioterapeut Britt Strømme, leder av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe (PFG) i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) 

Fra nyttår 2006 innføres en egenandel på fysioterapi for pasienter som til nå har hatt fri fysioterapi. Pasienten som rammes er primært uføretrygde og pasienter med alderstrygd, altså de minst betalingsdyktige i samfunnet. Egenandelen er et merkelig bidrag til mer velferd fra den nye regjeringen.

Egenandelen er ”kun” på kr 50.-, men i denne saken gjelder det prinsippet om innføring av egenandeler på helsetjenester som til nå har vært uten egenandel. Pasientene som får denne egenandelsøkningen er pasienter med kroniske sykdommer. Eksempler er revmatikere, slagrammede, Multippel Sklerose (MS), kreftpasienter, barn med cerebral parese og andre sykdommer.

Innføringen av denne egenandelen har vært forsøkt siden 2001 av den borgelige regjeringen, men blitt avvist av opposisjonen. I høstens budsjett kom dette forslaget opp igjen og i revidert budsjett har de rødgrønne valgt å la denne stå og å innføre egenandelen fra nyttår. Begrunnelsen var at de rødgrønne hadde så meget å gripe fatt i at de måtte ”la denne gå”. Samtidig har regjerningen senket egenandelstak 2, som blant annet gjelder fysioterapi, kirurgisk tannbehandling og egenandel i opptreningsinstitusjon, fra 3.500.- til 2.500.-. Dette er vel og bra, men pasienter med kroniske sykdommer som går til behandling én gang per uke vil ikke komme opp i dette taket og får da en ekstra kostnad på grunn av sin kroniske sykdom. 

Sett i forhold til regjeringens ønske om videreføring av IA-avtalen (et Inkluderende Arbeidsliv) blir det noe som ikke stemmer. Et resultat av denne avtalen er at flere med sammensatte behov skal få tilrettelagt arbeidsplassen slik at de kan være i arbeid. For mange av dem som har sammensatte problemer vil dette kreve både behandling og trening i tillegg til tilretteleggingen på arbeidsplassen. En innføring av egenandeler vil for disse pasientene medføre en årlig merkostnad på 2.500 kr. Mange eldre hjemmeboende kan få behov for institusjonsplass tidligere på grunn av manglende trening og vedlikehold av ferdigheter.

Et eksempel: En ung mann som har hatt en alvorlig kreftsykdom, har svært dårlig funksjon i høyre arm. Pasienten kvalifiserer til 100 prosent uføretrygd. Han er i full jobb og ønsker å forsette slik, men har behov for trening og oppfølging hos fysioterapeut for å klare dette. Denne mannen straffes nå med en ekstra kostnad på 2.500.- per år pga den nye egenandelen. Eller den dødssyke pasienten som har ALS som ikke kan røre seg og blir svakere for hverdag. Hvem skal ta pengene ut av hans lommebok når vi er på hjemmebehandling? 

I opposisjon var de rødgrønne de kronisk sykes venn, i posisjon er de blitt deres fiende. Det finnes mange måter å spare penger på i verdens rikeste land, men å la det gå utover kronisk syke mennesker blir paradoksalt hos en regjering som gikk til valg på å bedre forholdene for de ”svake” i samfunnet. Helse er det viktigste mennesker har, å ta fra dem som ikke har helse blir helt feil. Vi har tidligere hatt en ”Brustadbu” nå har vi fått en ”Brustadandel”.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser