Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Nordiske fysioterapeuter slår et slag for barnas helse

På Verdenskongressen for fysioterapeuter i Sør-Afrika presenterte de nordiske fysioterapeutene en felles uttalelse der de tok til orde for at barn må være i bevegelse for bedre helse.


De generelle anbefalingene for fysisk aktivitet er at barn skal være i aktivitet minst en time per dag. Under halvparten av nordiske 11-åringer tilfredsstiller disse anbefalingene, noe som betyr at over halvparten av dagens nordiske barn sitter seg gjennom barndomsårene. Dette vil komme til å få betydning for disse barnas helse gjennom hele livet. I håp om snu en alarmerende trend går de nordiske fysioterapiforbundene inn for å sette fokus på dette viktige folkehelsetemaet i en konsensusuttalelse 2. juli på Verdenskongressen for fysioterapeuter i Sør-Afrika.

– Både mine nordiske kollegaer og jeg er alvorlig bekymret for at dagens barn og unge beveger seg altfor lite. Jo tidligere i livet vi setter inn støtet, jo mer god folkehelse får vi. Skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tverrfaglig tilbud som både er gratis og når alle, uavhengig av sosioøkonomisk status. Fysioterapeuter har god kunnskap om helse og fysisk aktivitet for alle, og har derfor en viktig rolle å fylle i skolehelsetjenesten, sier en engasjert forbundsleder Fred Hatlebrekke i en kommentar.

Kontaktpersoner:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Kristin Snøan, leder av Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi, barneogungdom@fysio.no, tlf. 950 77 511.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser