Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ni av ti mener fysisk aktivitet hjelper mot psykiske problemer

Pressemelding: 94 prosent mener at fysisk aktivitet hjelper mot psykiske problemer, viser en ny meningsmåling foretatt for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). 76 prosent har selv opplevd at fysisk aktivitet har bidratt positivt til deres psykiske helse.


Den nye undersøkelsen viser at ikke bare fysioterapeutene men også folk flest er overbevist om at fysisk aktivitet er god medisin mot psykiske problemer og lidelser. Mer enn 9 av 10 tror fysisk aktivitet hjelper mot psykiske problemer. Blant disse mener 75 prosent at det hjelper ”i stor grad”. 19 prosent mener ”i noen grad”. 3 av 4 har selv opplevd at fysisk aktivitet har bidratt positivt til deres psykiske helse. Et landsrepresentativt utvalg på 1002 mennesker er intervjuet i den nye undersøkelsen.

– Folks bevissthet om verdien av fysisk aktivitet er fantastisk høy og bør inspirere myndighetene. Vi vet at en stor del av for eksempel sykefraværet er knyttet til psykiske problemer. For å møte denne typen problemer må tilgjengeligheten på fysioterapeuter være god og bedre enn i dag, sier forbundsleder Eilin Ekeland.

Ekeland viser til såkalte friskvernssentraler som vellykkete tilbud til personer som trenger et puff for å komme i gang med fysisk aktivitet. Dette er enheter hvor brukeren får veiledet trening for å gå fra en passiv til en aktiv livsstil.

– Fysioterapeutene er spesielt viktig på disse stedene, fordi de har kompetanse tilrettelagt fysisk aktivitet. Ikke alle kan gå rett på kondisjonstrening, men trenger heller gode erfaringer med å være i bevegelse i en startfase. Dette er fysioterapeutene eksperter på, sier Ekeland.

Hun sier at verdien av fysisk aktivitet for å forebygge og behandle psykiske problemer er viktig i alle livsfaser. Fysioterapeutens rolle er ifølge Ekeland like viktig for skolebarn, arbeidstakere og eldre. Noen klarer seg med veiledning og praktisk oppmuntring aktivitet. Andre vil i tillegg ha behov for behandling for sine psykiske problemer. Mange fysioterapeuter har videreutdanning innenfor psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og er eksperter innen området. De har imidlertid lang ventetid på behandling.

– Vi er nå inne i siste år av opptrappingsplanen for psykisk helse. Målet var blant annet oppbygging av et tilbud innen psykisk helsearbeid i kommunene, kompetanseheving og økt antall polikliniske konsultasjoner for voksne og for barn. Norske kommuner får til sammen drøyt 3,3 milliarder kroner øremerket psykisk helsearbeid i 2008. Vi skulle gjerne sett at noen av disse midlene gikk til psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, sier Eilin Ekeland

Norsk Fysioterapeutforbunds krav:

  • Fysisk aktivitet/fysioterapi må få en sentral plass i behandlingsopplegget til personer med lettere psykiske lidelser.
  • Friskvernsentraler i alle kommuner. Småkommuner kan samarbeide om tilbudet.
  • Flere driftsavtaler og stillinger for fysioterapeuter innen psykisk helsevern. Utvidelse av tilbudet både i form av vanlig/allmenn fysioterapi og behandling hos fysioterapeuter med videreutdanning innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.
  • Mer faglighet inn i skolens opplegg for å fremme fysisk aktivitet. Fysioterapeutstillingene tilbake i skolehelsetjenesten.
  • Integrere satsing på fysisk aktivitet i hele skoledagen, ikke bare kroppsøvingstimene.

Kontaktperson:

• Forbundsleder Eilin Ekeland, eilin.ekeland@fysio.no mob 41559030, (tlf 22933063)
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser