Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

NFF reagerer på forslaget til ny barnehagelov

Pressemelding: NFF er særlig negativ til at arealkravet for barnas utfoldelse fjernes i forslaget til ny barnehagelov. – Regjeringen ønsker å profilere seg i forhold til folkehelsearbeid. Lovforslaget viser at regjeringen taler med to tunger, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.


I sin høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet reagerer NFF spesielt på forslaget om å fjerne kravene til inne- og uteareal. Forbundet er også kritisk til at kompetansekravet til de ansatte svekkes.

– Tilstrekkelig areal er en forutsetning for å fremme fysisk aktivitet. Slik kan vi forebygge overvekt og fremme helsen til framtidige generasjoner. Tilstrekkelig plass er også viktig for barn med ulike funksjonshemninger. I enda større grad enn funksjonsfriske barn trenger disse god plass for å kunne utfolde seg i fysisk aktivitet, sier Ekeland.

Norsk Fysioterapeutforbund er heller ikke fornøyd med regjeringens forslag til hvilken kompetanse barnehagene skal besitte.

– Personalets kompetanse og forholdet mellom antall barn og personale er noe av det viktigste for å sikre kvalitet i barnehagene. Ingen av alternativene i lovutkastet sikrer opprettholdelse av normkravene på dagens nivå, sier Eilin Ekeland.

Hun sier at lovforslaget vil gjøre det mulig for kommuner og private barnehageeiere å senke kvaliteten i barnehagene uten å bryte loven.

– Departementet argumenterer med ord som ”lokal handlefrihet” og ”kommunalt selvstyre”. I realiteten foregår en beinhard økonomisk kamp i kommune-Norge for å få løst alle lovpålagte oppgaver. Det blir muligens billig å oppnå full barnehagedekning på denne måten, men løsningen er utrolig kortsiktig. Barn, foreldre og ansatte blir salderingsposter, sier Ekeland.

Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser