Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Misforståelser om fysioterapi

Debattinnlegg i Asker og Bærums Budstikke: 20. april argumenterer Asker og Bærums Budstikke mot Norsk Fysioterapeutforbunds stevning av Bærum kommune for brudd på kommunehelsetjenesteloven. Avisen legger liten vekt på at publikum vil miste et lovpålagt helsetilbud hvis kommunen kan høvle over fysioterapiavtalene slik det passer den.


Av forbundsleder Anne Lexow, Norsk Fysioterapeutforbund

For A&B Budstikke er det viktig at Bærum kommune selv skal bestemme hva kommunen vil bruke penger på. Dette lyder som et godt argument, men her er avisen mildt sagt på gyngende grunn siden fysioterapi er en ”skal”-tjeneste som kommunen har plikt til å tilby.

Stortinget besluttet i 1984 at fysioterapeuter, leger og psykologer skulle være underlagt kommunal styring mot å yte et driftstilskudd til helsepersonellet. A&B Budstikkes argumentasjon innebærer en avvisning av dette. Rettsaken handler om på hvilke måter en kommune kan skjære ned fysioterapitilbudet. Norsk Fysioterapeutforbund ser det som urimelig at dårlig kommuneøkonomi ender som fysioterapeutens problem. Dette var da også et hovedpoeng i dommen fra Steinkjer hvor fysioterapeutene fikk medhold.

En spørreundersøkelse blant privatpraktiserende fysioterapeuter foretatt av Norsk Fysioterapeutforbund viser at åtte av ti fysioterapeuter må sette pasientene på venteliste i kortere eller lengre tid før behandlingen kan starte.

Det typiske er en ventetid på én til tre måneder. Når kommunene i tillegg forsøker å kutte i det lovpålagte tilbudet av fysioterapi går dette i korte trekk utover to utsatte grupper. I den ene gruppen finner vi barn og eldre, som jo i liten grad har ressurser til å kreve mer enn det myndighetene finner dem verdige til å motta.

Den andre gruppen som rammes er sykmeldte. Omkring en fjerdedel av dem som er på venteliste befinner seg i denne gruppen. Over hele landet truer kommunene nå med å redusere fysioterapitilbudet. Kostnadene av sykehusinnleggelser som følger av redusert fysioterapitilbud kan bli store. Kostnadene ved å gi flere fysioterapeuter driftsavtaler med kommunen er moderate.

Både Bærum kommune og andre kommuner må slutte å skape uro om rammebetingelsene for fysioterapi samtidig som stadig flere sliter med muskel- og skjelettplager og hele samfunnet oppfordres til å være med på en felles dugnad for å få ned sykefraværet.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser