Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Milliarder å spare med fysioterapi

Pressemelding: Fysioterapitjenester til sykemeldte eller personer som er i ferd med å bli sykemeldte kan spare samfunnet for enorme beløp. Dette går frem av en ny forskningsgjennomgang. Les oppslaget i Aftenposten her.


 

På oppdrag fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har fysioterapeut Gunvor Hilde utarbeidet en systematisk oppsummering av internasjonal forskning på tiltak for å redusere sykefraværet hos personer med muskel og –skjelettlidelser.Denne diagnosen er den største enkeltårsaken til sykefravær.

 

– Oppsummeringen dokumenterer tydelig hva samfunnet kan spare på tilby fysioterapibehandling som en innsats mot sykefravær. Problemet er at bare at kommunene ikke tilfører fysioterapitjenestene tilstrekkelige ressurser for å komme behovet i møte, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

 

Som eksempel viser hun til en studie som viser at etter tre år vil hver kvinne som har fått fysioterapibehandling ha kostet samfunnet 1,1 million kroner (138,509 Euro) mindre enn dem som ikke har fått behandling. Videre viser hun til at de som har fått fysioterapibehandling med målsetting å holde seg i arbeid, har 45 dager kortere sykefravær per tilfelle enn dem som ikke har fått fysioterapi.

 

– Når vi vet at titusener av nordmenn er sykemeldte med muskel- og skjelettlidelser, kan samfunnet totalt sett spare milliardbeløp ved å tilby dem fysioterapi, sier Ekeland.

 

Oppsummeringen viser også at etter ett år vil 25 prosent flere av dem som har fått fysioterapibehandling være tilbake i arbeid kontra dem som ikke har fått slik behandling. Kvinner med kroniske diffuse rygg- og nakkelidelser kommer dobbelt så raskt tilbake i arbeid ved fysioterapibehandling

 

Sammensatte tiltak med fokus på å takle symptomene, er sannsynligvis den beste måten å nærme seg problemstillingene på. Ryggskoler er best egnet for dem med gjentatte ryggplager. Ryggskole omfatter teoretisk og praktisk undervisning, samt øvelser og trening. Undervisningen foregår i grupper og ledes vanligvis av fysioterapeut.

 

 Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser