Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Manuellterapeutene strenge med sykmeldingene

 

Pressemelding: Gjennomsnittlig sykmelder manuellterapeutene bare to pasienter i løpet av tre måneder viser nye tall fra Rikstrygdeverket.


Siden nyttår har manuellterapeuter fungert som primærkontakter for pasientene, med rett til å sykmelde. Manuellterapeuter er fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har i en årrekke arbeidet for at manuellterapeutene skulle bli primærkontakter, nettopp fordi forbundet mente at dette sparer både pasientene og samfunnet for tid og penger. 

Oppfølgning uten sykmelding

– Det lave antallet sykmeldinger er en klar indikasjon på at manuellterapeutene finner andre løsninger for pasientene enn sykmelding. Det typiske er at pasientene holder seg i arbeid, mens de får løpende oppfølgning og behandling hos manuellterapeuten, sier leder av NFFs faggruppe for manuellterapi, Fred Hatlebrekke.

Rikstrygdeverkets tall for første kvartal 2006 viser at landets omkring 300 manuellterapeuter skrev ut 608 sykmeldinger. En fersk NFF-undersøkelse underbygger tallene. NFFs undersøkelse omfatter perioden fra årsskiftet og frem til 1. juni.

– Målet for manuellterapeutene er ikke å sykmelde færrest mulig, men å gi flest mulig best mulig behandling. Ofte er det bedre å holde seg i aktivitet enn å bli sykmeldt når pasienten har plager i muskel- og skjelettsystemet, sier Hatlebrekke.

Medlemmene han representerer er svært fornøyd med primærkontaktrollen. I undersøkelsen er ni av ti manuellterapeuter fornøyde med primærkontaktrollen. Det samme tallet gjelder for pasientene, basert på manuellterapeutenes inntrykk.

Mer papirarbeid
– Vi er storfornøyd med primærkontaktrollen. Det negative er økt administrasjonen og økt ansvar uten tilhørende inntektsmessig kompensasjon. Dette er vi tydelige på overfor myndighetene, sier Hatlebrekke.

Undersøkelsen blant manuellterapeutene viser at syv av ti har merket større etterspørsel etter manuellterapeutenes tjenester etter nyttår. Samtidig får to av tre manuellterapeuter noe eller langt færre henvisninger fra lege. Syv av ti oppgir likevel at samarbeidet med pasientenes fastlege er like godt som tidligere.  

Kontaktpersoner:
Leder av NFFs faggruppe for manuellterapi, Fred Hatlebrekke, mobil 934 04037, fredhat@online.no
Informasjonsleder Harald Nyquist, mobil 934 24999, hn@fysio.no

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser