Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Legeprat endrer ikke livsstilen

Pressemelding: En prat med legen om å endre livsstil er ikke nok. Et program med individuell tilrettelagt trening må til for at pasienten skal lykkes. Det mener ni av ti fysioterapeuter.


– Skal Grønn resept ha noen betydning i folkehelsearbeidet, haster det å få ordningen inn på rett spor, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund.

Grønn resept er en avtale mellom pasient og lege om livsstilsendringer når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold. Veiledet og individuelt tilpasset trening er ikke en formalisert del av ordningen.

Av de 2879 fysioterapeutene som svarte i Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) spørreundersøkelse, mente hele 89 prosent, eller ni av ti fysioterapeuter, at ordningen Grønn resept også må inkludere tilrettelagt trening i startfasen. Enkelte kommuner tilbyr slik bistand, men gjerne med prosjektmidler og annen usikker finansiering.

– Fysioterapeutenes holdninger har støtte i forskningen på området. Pasienter som skal endre livsstil må tilbys profesjonell hjelp på veien fra inaktivitet til aktivitet. Grønn resept må i mye større grad forplikte pasienten til trening, sier Ekeland.

I NFFs undersøkelse kommer det også frem at bare sju prosent av fysioterapeutene mener at Grønn resept så langt har vært vellykket. 60 prosent er uenige i at ordningen har vært vellykket, mens 33 prosent mener det er vanskelig å svare på dette spørsmålet.

– Ikke bare fysioterapeutene, men også legene er kritiske til Grønn resept. Skal Grønn resept gå inn i historiebøkene som noe annet enn en politisk gimmick, må politikerne forstå at ordningen må inkludere tilrettelagt trening, sier Ekeland.

Nær 70 prosent av fysioterapeutene mente for øvrig at begrepet Grønn resept burde strykes og erstattes med et begrep som sa noe om fysisk aktivitet.

Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser