Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Klart flertall for fysioterapi

Pressemelding: Stortinget bør fortsette å pålegge kommunene å ha en fysioterapitjeneste. Dette kravet støttes av et solid flertall i befolkningen.


En offentlig utredning fra 2004 (Bernt-utvalget) foreslår at fysioterapi ikke lenger skal være en lovpålagt tjeneste. Saken står fortsatt uavklart. 

– Det er dårlig nytt for befolkningen hvis kommunene skal stå fritt til å kutte i fysioterapitilbudet, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund.

I en MMI-undersøkelse gir befolkningen solid støtte til fortsatt pålegg om fysioterapitjeneste i kommunene. 87 prosent av dem som har tatt stilling i saken ønsker at pålegget vedvarer. En tredel svarer vet ikke.

I oktober spurte MMI 1005 personer om kommunene fortsatt bør pålegges en fysioterapitjeneste, eller om kommunene bør stå fritt til å tilby den behandlingen de selv ønsker. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Norsk Fysioterapeutforbund.

Fysioterapi har vært en lovpålagt tjeneste i 23 år. Sentrale myndigheter arbeider med utkast til ny lov. Der vil det avgjøres om krav til fysioterapitilbudet i kommunene skal presiseres eller ikke.

– Morgendagens innhold i kommunehelsetjenesten blir praktisk talt i det blå, hvis kommunene fritt skal kunne velge om de vil ha et fysioterapitilbud eller ei. Hvordan skal da innbyggerne være sikret den tjenesten de har rett på etter Folketrygdloven. Et frislipp kan ramme helsetilbudet på en måte som verken rikspolitikerne eller innbyggerne aner omfanget av, sier Eilin Ekeland.

Norsk Fysioterapeutforbunds avvikler sitt landsmøte 22.– 24. november i Lillestrøm.

Kontaktpersoner:

• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser