Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Inkontinens koster trygden 400 millioner

Pressemelding: For 2002 ble det utbetalt 416 848 000 kroner i refusjon til bind og andre hjelpemidler for pasienter med inkontinens *). Fysioterapeutene mener alt for få kvinner får tilbud om trening for å motvirke lekkasjeplagene.


- Alt for mange leger gir kvinner med urinlekkasje blå resept på inkontinensbind uten å henvise til fysioterapeut for opptrening av bekkenbunn, sier Kari Straume Haugland.

Hun mener at trygdens enorme utgifter til inkontinens bør være et tankekors for helsepolitikerne.

- Fysioterapeutene kan hjelpe mange flere kvinner med lekkasjeplager og dermed spare samfunnet for store kostnader. Det er bred medisinsk enighet om at bekkenbunnstrening bør være førstevalget ved konservativ behandling av gruppen med stressinkontinens og samtidig er en risikofri og rimeligere løsning enn operativ behandling, sier Straume Haugland.

Stressinkontinens betyr ufrivillig urinlekkasje ved anstrengelse eller fysisk aktivitet, nysing eller hosting. Svangerskap og fødsel, men også økende alder, er risikofaktorer for stressinkontinens.

Hun viser til forskning som dokumenterer at kvinner slutter med fysisk aktivitet på grunn av urinlekkasje og at de kan forebygge og trene bekkenbunnen for å motvirke stressinkontinens.

- Forskningen er entydig på at fysioterapi både kan forebygge og behandle en rekke typiske kvinneplager som bekkenrelaterte smerter, inkontinens og kroniske underlivssmerter, sier hun.

Kontaktpersoner:
Norsk Fysioterapeutforbund, leder av faggruppen for kvinnehelse, Kari Straume Haugland, tel 55 32 55 70, mobil 93454467, e-post:kshaug@online.no

*)Kilde: E-post fra RTV til Norsk Fysioterapeutforbund 28.05.03. ”Vedr.: Inkontinensmateriell. For 2002 ble det utbetalt kr 416 848 000 i refusjon når det gjalt inkontinens. Med vennlig hilsen Siri Abrahamsen, Prisforhandlingskontoret, Telefon 22 92 78 06.”

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser